Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
Strona główna » Miasto i Gmina Wolbrom » Aktualności » 2013 » Kwiecień » Żmudne rozmowy o kontrolach
Wyszukiwarka

Aktualności

Poleć znajomemu
Twoja wiadomość (kliknij tutaj):

Żmudne rozmowy o kontrolach

2013-04-30 14:47:51

Na marcowej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu przewodniczący poinformował o piśmie burmistrza, który zgłosił zastrzeżenia do pracy Komisji Rewizyjnej. W toku dyskusji ustalono, że tematy zakresu i sposobu działania komisji będą omówione na osobnym spotkaniu. Reakcją na te wydarzenia było przygotowanie przez przewodniczącego Włodzimierza Żurka projektu uchwały, nowelizującego Regulamin Komisji Rewizyjnej. Przed sesją kwietniową odbyło się też zapowiedziane spotkanie omawiające kontrole.


W swoim piśmie do przewodniczącego Rady, o czym już pisaliśmy, burmistrz Jan Łaksa odniósł się do przeprowadzonych w ciągu ostatnich miesięcy trzech kontroli Komisji Rewizyjnej, które zdaniem burmistrza zostały dokonane „nierzetelnie, nieudolnie  i niezgodnie z obowiązującym regulaminem”, a protokoły i wnioski pokontrolne zawierały „niewłaściwą, nieprawidłową i niezgodną z faktami interpretację przedstawionych przez kontrolowanych dokumentów, co doprowadziło do zamieszczenia w treści protokołów nieprawdziwych sformułowań, które są niezgodne ze stanem faktycznym”. Burmistrz zwrócił się zatem  z wnioskiem do przewodniczącego „o podjęcie zdecydowanych działań dotyczących nieprawidłowości w działaniach kontrolnych prowadzonych przez Komisję Rewizyjną, a zwłaszcza sposobu prowadzenia kontroli przez Przewodniczącego tej Komisji, radnego Andrzeja Gila”.

Na spotkaniach stałych Komisji Rady poprzedzających sesję ich członkowie omówili przygotowane przez przewodniczącego Rady Włodzimierza Żurka propozycje zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej, które w intencji projektodawcy mają na celu doprecyzowanie dotychczasowych nieścisłych zapisów, ograniczając dowolność ich interpretacji i kompetencji kontrolujących. Na niektórych posiedzeniach radni zaproponowali  poprawki do tego projektu. Na dzień przed sesją odbyło się ostatnie tego typu spotkanie – tym razem właśnie Komisji Rewizyjnej.
Propozycje przewodniczącego w ciągu blisko trzech godzin zostały przez członków Komisji Rewizyjnej omówione i przegłosowane ze szczególną uwagą punkt po punkcie. Włodzimierz Żurek odpowiadał na pytania i wyjaśniał intencje poszczególnych zapisów. Kilka propozycji nie zyskało akceptacji radnych, inne zgodnie przyjęto. Jak się okazało później, w trakcie sesji, ta praca nie wystarczyła by uznać projekt za dostatecznie dopracowany, ale o tym niżej.

Po zakończeniu opiniowania poszczególnych uchwał przed sesją członkowie Komisji Rewizyjnej, w składzie powiększonym o kilku innych radnych, w obecności burmistrza Jana Łaksy, wiceburmistrz Katarzyny Gamrat i zaproszonych na spotkanie dyrektorów kontrolowanych jednostek: dyrektor MBP Marzeny Karolczyk, dyrektora WZWiK Adama Kamionki oraz dyrektora MZGKiM Zdzisława Skoczynia wspólnie omówili nieprawidłowości w działaniach kontrolnych Komisji Rewizyjnej opisane przez burmistrza. Na początek Jan Łaksa przypomniał zasadnicze błędy kontrolujących. – Kontrole odbywały się od lat – mówił burmistrz – nigdy jednak nie przebiegały tak chaotycznie i niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Na dodatek zanim protokoły trafiły do kontrolowanych i przewodniczącego Rady, wnioski i domniemane oskarżenia pojawiły się na internetowych forach wraz z niewybrednymi komentarzami, bez możliwości sprostowania i jakichkolwiek wyjaśnień. Jak poinformował przewodniczący Żurek – o zakończeniu kontroli dowiedział się z zaproszenia do… prokuratury.

Dopuszczeni do głosu dyrektorzy zgodnie potwierdzali, że ich wyjaśnienia udzielane Komisji w trakcie kontroli zupełnie nie zostały uwzględnione w protokołach, a z treści ostatecznych zapisów wynika, że wręcz ich nie udzielono. Padały zarzuty, że kontrolujący,  nie uwzględniając wszystkich dokumentów, niejednokrotnie wyciągali fałszywe wnioski. Niezgodnie z regulaminem przekraczano obowiązujące terminy, przedłużając nawet kontrolę na następny rok, co jest niedopuszczalne. Kontrolujący przekraczali również swoje uprawnienia, dokonując ingerencji w sprawy, które regulowane są odrębnymi przepisami i nie leżą w zakresie kompetencji Rady (np. kwestia wyliczenia taryf za wodę). W tym miejscu przewodniczący Żurek podkreślał, że postulowane przez niego doprecyzowanie regulaminu kontroli ma właśnie na celu sformalizowanie na przyszłość dowolnych do tej pory interpretacji faktów. – Nie chcemy szeptanych domysłów, domniemanych interpretacji i plotek, czy pomówień, a konkretnych dowodów, ze wskazaniem stwierdzonych nieprawidłowości – argumentował przewodniczący.

Kontrolowani kierownicy jednostek protestowali też przeciwko bezkrytycznemu wytykaniu problemów, na które nie ma łatwego lekarstwa. Dyrektor MZGKiM przypominał, że sprawa nieściągalności opłat czynszowych od niektórych lokatorów, powodująca narastające zadłużenie zarządcy nie jest problemem wyłącznie lokalnym. – Z tą sprawa borykają się niemal wszyscy polscy  zarządzający zasobami mieszkaniowymi – tłumaczył dyrektor Skoczyń. – Stwierdzenie faktu, że ludzie miesiącami, a nawet latami nie płacą nie jest trudne, gorzej ze wskazaniem, jak zgodnie z obowiązujący prawem problem rozwiązać. Łatwo oskarżać, że dyrektor jest nieudolny, niech jednak znajdzie się taki, co sprawę raz na zawsze załatwi – denerwował się dyrektor. Podobne argumenty przytaczał dyrektor Kamionka, któremu postawiono zarzut zbyt dużych strat wody – Nasza sieć jest stara, zbyt mało inwestujemy w jej modernizację, ale wynika to wyłącznie z polityki minimalizowania dolegliwości względem użytkowników – aby uzyskać odpowiednie środki trzeba by podnieść znacznie ceny. Przy dużym zastrzyku gotówki dałoby się wyremontować sieć i straty by się zmniejszyły, ale to jest poważna sprawa i nie można podejmować takich decyzji pochopnie– argumentował Adam Kamionka.

W podobny sposób omówiono inne zarzuty wobec działań komisji, szczególnie negatywnie oceniając niemerytoryczną i pozbawioną uczciwych prawideł, prowokowaną przez wypowiedzi przewodniczącego Andrzeja Gila dyskusję na portalach społecznościowych i forach internetowych.

Ani przewodniczący Andrzej Gil, ani pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej właściwie nie odnieśli się do stawianych im zarzutów. Nie można stwierdzić jednoznacznie, że uznali nawet oczywiste błędy i niedociągnięcia (jak np. niedotrzymywanie terminów, dowolne zmiany tematyki kontroli niezgodne z harmonogramem, czy przedłużenie kontroli na rok następny). Efektem spotkania było więc chyba tylko wyartykułowanie problemów i częściowa akceptacja potrzeby niektórych zmian w regulaminie.

Największy protest części członków komisji rewizyjnej wywołał postulat, aby – wzorem podobnych regulaminów z innych gmin – wprowadzić zapis, aby gotowy protokół pokontrolny przesyłano w celu ustosunkowania się do niego nie tylko do kontrolowanego kierownika jednostki, ale także do burmistrza. Radni Andrzej i Marek Gil oraz Stanisław Kołodziej nie wyobrażali sobie, żeby burmistrz miał wnosić uwagi do protokołu. Ten sam powód stał się także przyczyną ostentacyjnego opuszczenia przez 6 radnych części obrad poświęconej omawianiu projektu uchwały w sprawie nowelizacji regulaminu już w czasie sesji. Kiedy okazało się, że w demokratycznym (!) głosowaniu przepadł wniosek radnego Kołodzieja o wycofanie z porządku obrad tego projektu i skierowania go do dalszej pracy w komisjach, omawianie projektu odbyło się... bez obecności  na sali protestujących  w ten sposób (?) radnych Ewy Kazimierskiej, Kazimierza Paci, Stanisława Kołodzieja, Marcina Maciory oraz Andrzeja i Marka Gilów. Bez głosów sprzeciwu projekt uchwały wraz z poprawkami (także zgłoszonymi  wcześniej przez radnego Andrzeja Gila)  został przyjęty 12 głosami pozostałych radnych. Nowy regulamin kontroli, który jest załącznikiem do Statutu Gminy Wolbrom, wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i będzie do wglądu na stronach BIP.

Ewa Barczyk
 

Oceń nasze strony

Aktualna ocena: 2,3 (Ocen: 3)

Sesja rady miejskiej

Relacja Sesji Rady Miejskiej online

Wydarzenia

Kategoria

Dodaj wydarzenie

Newsletter

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze aktualności, wpisz poniżej swój adres e-mail:Losowy film

DK wolbrom
Warta
LGD WFOS Kraków modernizacja szkół Basen Mapa Zagrożeń strefa Załęże Portal Samorządowy budowa kanalizacji budowa kanalizacji wolbrom Termomodernizacja gimnazjium Termomodernizacja 1 Termomodernizacja szkoły w Chełmie Termomodernizacja ZS Gołaczewy Termomodernizacja ZS Wierzchowisko PROW

Wolbrom.pl na Facebooku