Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
Strona główna » Miasto i Gmina Wolbrom » Aktualności » 2018 » Lipiec » Monitoring suszy rolniczej na terenie Gminy Wolbrom
Wyszukiwarka

Aktualności

Poleć znajomemu
Twoja wiadomość (kliknij tutaj):

Monitoring suszy rolniczej na terenie Gminy Wolbrom

2018-07-11 11:22:24

Dane z dnia 5.07.2018 roku ze strony internetowej Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego "MONITORING SUSZY ROLNICZEJ"

Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)
 

Minimalne KBW w gminie
 
Numery okresów raportów
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
KBW [mm]
-73.5
-153.4
-158.1
-148.4
-101.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
Kategoria gleby I
Gatunek roślin uprawnych
Numery okresów raportów
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Zboża ozime
-
+
+
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zboża jare
-
+
+
+
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kukurydza na ziarno
x
x
x
#
#
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kukurydza na kiszonkę
x
x
x
#
#
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rzepak i rzepik
#
#
#
#
#
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziemniak
x
x
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burak cukrowy
#
#
#
#
#
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chmiel
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tytoń
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warzywa gruntowe
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzewy owocowe
-
+
+
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drzewa owocowe
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Truskawki
-
+
+
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rośliny strączkowe
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategoria gleby II
Gatunek roślin uprawnych
Numery okresów raportów
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Zboża ozime
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zboża jare
-
+
+
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kukurydza na ziarno
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kukurydza na kiszonkę
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rzepak i rzepik
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziemniak
x
x
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burak cukrowy
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chmiel
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tytoń
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warzywa gruntowe
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzewy owocowe
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drzewa owocowe
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Truskawki
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rośliny strączkowe
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategoria gleby III
Gatunek roślin uprawnych
Numery okresów raportów
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Zboża ozime
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zboża jare
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kukurydza na ziarno
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kukurydza na kiszonkę
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rzepak i rzepik
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziemniak
x
x
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burak cukrowy
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chmiel
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tytoń
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warzywa gruntowe
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzewy owocowe
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drzewa owocowe
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Truskawki
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rośliny strączkowe
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategoria gleby IV
Gatunek roślin uprawnych
Numery okresów raportów
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Zboża ozime
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zboża jare
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kukurydza na ziarno
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kukurydza na kiszonkę
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rzepak i rzepik
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziemniak
x
x
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burak cukrowy
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chmiel
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tytoń
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warzywa gruntowe
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzewy owocowe
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drzewa owocowe
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Truskawki
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rośliny strączkowe
x
x
x
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oznaczenia symboli
-
Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+
Zagrożenie wystąpienia suszy
x
Nie dotyczy w danym okresie
*
Kategoria gleby nie występuje
#
Na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana

 

 
 
 
Jakie są "Kategorie" podatności gleb na suszę - Gatunek gleby:
 
I - Bardzo lekka - silnie podatna
                                    piasek luźny - pl
                                    piasek luźny pylasty - pip
                                    piasek słabo gliniasty - ps
                                    piasek słabo gliniasty pylasty - psp
II - Lekka - podatna
                                    piasek gliniasty lekki - pgl piasek
                                    gliniasty lekki pylasty - pglp piasek
                                    gliniasty mocny - pgm piasek gliniasty
                                    mocny pylasty - pgmp
III - Średnia - mało podatna
                                    glina lekka - gl glina
                                    lekka pylasta - glp pył
                                    gliniasty - płg
                                    pył zwykły- płz
                                    pył piaszczysty - płp
IV - Ciężka - bardzo mało podatna
                                    glina średnia - gs
                                    glina średnia pylasta - gsp
                                    glina ciężka - gc
                                    glina ciężka pylasta - gcp
                                    pył ilasty - płi
                                    ił- i
                                    ił pylasty – ip
 
Na stronie internetowej Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w zakładce "Monitoring suszy" znajdują się mapy kategorii glebowych pozwalające określić podatnośc gleb na suszę.
 
 
 
Zagrożenie suszą rolniczą NA TERENIE GMINY WOLBROM wystapiło w okresach raportowania 2 , 3 i 4 i dotyczyło: zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych i truskawek na glebach kategorii I oraz w okresach raportowania 2 i 3 w uprawach zbóż jarych na glebach kategorii II. Na postawie w/w opracowania Klimatyczny Bilans Wodny przyniósł przekroczenia dla w/w upraw w stopniu maksymalnie do 30 %.
 
 Biorąc pod uwagę powyższe, rolnicy z terenu gminy Wolbrom, których uprawy zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewów owocowych i truskawek   znajdują się na glebach kategorii I oraz zbóż jarych rosnących na glebach kategorii II, a ucierpiały na skutek suszy, mogą wystąpić z wnioskiem o szacowanie szkód spowodowanych suszą. Inne rodzaje upraw poza w/w bez względu na kategorie gleb nie mogą być szacowane.
 
ZASADY POSTĘPOWANIA PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM
Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:
1.    Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię- 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.
2.    Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.
 
Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy (złozyć wniosek), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.
W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (odrebny wniosek).
Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu, które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy (miasta) na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód, dostępnym w urzędach gmin (miast). W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki (załącznik I.2-I.9). 
Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.
Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).


Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.
Burmistrz, po wpłynięciu zgłoszeń rolników, wnioskuje do Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dokonanie szacunku szkód przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
Oszacowania wysokości szkód dokonują członkowie Komisji powołanej przez Wojewodę: - w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia przez producenta rolnego do urzędu gminy wniosku o oszacowanie szkód, poprzez lustrację na miejscu, jednak nie później niż:
•od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji (w przypadku suszy).
W przypadku konieczności zbioru rośliny zgłoszonej do szacowania przed wizytą Komisji zaleca się pozostawienie poletka kontrolnego.
 
Po oszacowaniu szkód przez Komisję, Wojewoda wdraża ustalone zasady w zależności od uruchomionego programu pomocy, a w szczególności potwierdza wysokość i zakres szkód na protokołach Komisji w przypadku, gdy szkody wynoszą  powyżej 30% średniej produkcji rolnej ( produkcja roślinna+produkcja zwierzęca ) z 3 lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
 
Do pobrania:

Oceń nasze strony

Aktualna ocena: 0 (Ocen: 0)

Sesja rady miejskiej

Relacja Sesji Rady Miejskiej online

Wydarzenia

Kategoria

Dodaj wydarzenie

Newsletter

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze aktualności, wpisz poniżej swój adres e-mail:Losowy film

DK wolbrom
Warta
LGD WFOS Kraków modernizacja szkół Basen Mapa Zagrożeń strefa Załęże Portal Samorządowy budowa kanalizacji budowa kanalizacji wolbrom Termomodernizacja gimnazjium Termomodernizacja 1 Termomodernizacja szkoły w Chełmie Termomodernizacja ZS Gołaczewy Termomodernizacja ZS Wierzchowisko PROW Ekopartnerzy

Wolbrom.pl na Facebooku