Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: КОНКУРС: „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!” – konkurs Wojewody Małopolskiego! TERMIN: DO 3 CZERWCA!

Główna treść

КОНКУРС: „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!” – konkurs Wojewody Małopolskiego! TERMIN: DO 3 CZERWCA!

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita organizuje konkurs plastyczny pn. „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!” przeznaczony dla dzieci i młodzieży, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

Konkurs ma na celu pokazanie talentów młodych ludzi poprzez upowszechnianie twórczości, a także budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i ułatwianie im integracji w nowym środowisku. Jest on adresowany do małych artystów w trzech kategoriach wiekowych (I kategoria – dzieci w wieku od 4 do 6 lat; II kategoria – dzieci w wieku od 7 do 10 lat; III kategoria – dzieci w wieku od 11 do 15 lat).

Zgłoszenia do konkursu można przysyłać w terminie do 3 czerwca 2022 r. drogą elektroniczną na adres konkursukraina@muw.pl lub dostarczyć w terminie do 3 czerwca 2022 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Dziennik Podawczy pok. 24.

Okrucieństwo wojny jest dla wszystkich uchodźców trudnym przeżyciem, szczególnie dla najmłodszych, dlatego zamierzając choć trochę oderwać ich myśli od toczącego się w konfliktu w Ukrainie, organizatorzy chcą zaproponować, aby poprzez prace plastyczne wyraziły swoje emocje, tęsknoty i marzenia.

Regulamin Konkursu i szczegółowe informacje na https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=13926