Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 100 lat dla jednostki OSP z Domaniewic!

Główna treść

100 lat dla jednostki OSP z Domaniewic!

60. lecie strażackiej służby i działań podejmowanych na rzecz mieszkańców wsi oraz gminy Wolbrom świętowali członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Domaniewic. Jubileuszową uroczystość w dniu 7 maja uświetniło oddanie odnowionej remizy oraz poświęcenie samochodów strażackich. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych i pododdziałów strażackich z okolicznych jednostek pod dowództwem naczelnika jednostki dh Wacława Dachowskiego.    Na placu przy odnowionej remizie odbyła się msza święta odprawiona przez proboszcza  parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie ks. Krzysztofa Słomiana w intencji strażaków i ich rodzin oraz  druhów, którzy już odeszli, a którzy tworzyli piękną historię jednostki. W wygłoszonym kazaniu proboszcz  mówił o wielkiej wartości służby strażackiej, zauważając, że ich służba cieszy się wciąż ogromnym szacunkiem w społeczeństwie. Po mszy, kapłan dokonał poświęcenia nowego odnowionej strażnicy oraz samochodów bojowych.    Po mszy świętej, dowódca uroczystości druh Wacław Dachowski złożył meldunek Adamowi Zielnikowi – Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej o gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do uroczystego apelu z okazji jubileuszu 60. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniewicach oraz obchodów gminnego Dnia Strażaka. Po złożeniu meldunku, Adam Zielnik – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP dokonał przeglądu pododdziałów. Następnie, przy dźwiękach hymnu państwowego, granego przez orkiestrę OSP Sulisławice pod batutą Tadeusza Mąki, wciągnięto flagę państwową na maszt. Następnie, po powitaniu zaproszonych gości oraz przedstawieniu krótkiego rysu historycznego jednostki przez prezesa OSP Domaniewice dh Piotra Szota, odbyła się ceremonia przekazania budynku odnowionej remizy. Do przecięcia symbolicznej wstęgi poproszono Posłankę na Sejm RP Lidię Gądek, Zast.Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu Michała Polaka oraz Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP a zarazem Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom – Adama Zielnika.    Następną częścią uroczystości było wręczenie odznaczeń zasłużonym druhom:  Odznaką Zasłużony dla pożarnictwa Ziemi Olkuskiej zostali uhonorowani druhowie: dh Stanisław Duch z OSP Kąpiele Wielkie, dh Zdzisław Majda z OSP Zarzecze    W podziękowaniu za pomoc i zaangażowanie w rozwój jednostki OSP Domaniewice statuetkami okolicznościowymi zostali nagrodzeni zasłużeni druhowi OSP Domaniewice: dh Józef Dachowski dh Stanisław Szot.     Odznaczenia i wyróżnienia wręczyli: Posłanka Lidia Gądek, Burmistrz Adam Zielnik oraz Zast. Komendanta Powiatowego PSP Michał Polak.    Z kolei od Zarządu OSP Domaniewice, z rąk prezesa jednostki Piotra Szota, w dowód wdzięczności za okazaną pomoc i wsparcie dla jednostki pamiątkami okolicznościowymi zostali uhonorowani:  Adam Zielnik – Burmistrz MiG Wolbrom, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP Lidia Gądek – Poseł na Sejm RP  Adam Opiłka – Radny Rady Miejskiej w Wolbromiu, z Domaniewic Jan Łaksa – Radny Rady Powiatu Olkuskiego Andrzej Maruszczyk – Właściciel firmy sponsorującej W trakcie przemówień zaproszonych gości, w stronę domaniewickiej jednostki popłynęło wiele ciepłych słów o działalności jednostki, a także najlepszych życzeń zarówno od władz samorządowych jak i strażackich. Prezes Piotr Szot odbierał gratulacje i życzenia z dołączonymi upominkami od m.in. Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika, Poseł na Sejm RP Lidii Gądek, Komendanta Powiatowego PSP  Dariusza Wilka (list gratulacyjny odczytał Zast. Komendanta Michał Polak), Radnego z Domaniewic Adama Opiłki oraz Radnego Rady Powiatu Olkuskiego Jana Łaksy. O jubileuszu jednostki pamiętały także panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, które od lat ściśle współpracują z jednostką OSP. Panie ubrane w stroje regionalne do swych życzeń dołączyły kosz pełen kwiatów.  Na zakończenie apelu, prowadzący uroczystość konferansjer – sołtys Domaniewic dh Karol Zawada, w imieniu organizatorów uroczystości – Zarządu OSP Domaniewice oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom, zaprosił zaproszonych gości na skromny poczęstunek. Zanim goście udali się do obszernej sali remizy, dowódca uroczystości dh Wacław Dachowski złożył Prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Adamowi Zielnikowi meldunek o zakończeniu uroczystości.     Jubileusz 60. lecia OSP Domaniewice swą obecnością zaszczycili m.in.: Adam Zielnik- Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Lidia Gądek – Poseł na Sejm RP Michał Polak – Zast. Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu Marcin Maciora  – Zast. Dowódcy JRG w Wolbromiu Jacek Soska – Radny Województwa Małopolskiego  Radni Rady Powiatu w Olkuszu na czele z członkiem Zarządu Rady Powiatu Robertem Kozłowskim Radni Rady Miejskiej w Wolbromiu na czele z Przewodniczącym RM Dariuszem Gorgoniem Prezesi OSP i poczty sztandarowe z jednostek Gminy Wolbrom Pracownicy UMiG Wolbrom Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Domaniewicach oraz Mieszkańcy Wsi Domaniewice

GALERIA ZDJĘĆ: