Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Główna treść

104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Po przerwie spowodowanej pandemią wróciliśmy do tradycyjnej formy świętowania 11 listopada – rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem uroczystości, o godzinie 10.00 w kościele pw. św. Katarzyny odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. We mszy świętej zamówionej przez Urząd Miasta i Gminy, odprawionej przez ks. proboszcza Zbigniewa Lutego uczestniczyły poczty sztandarowe, przedstawiciele władz miasta i gminy na czele z burmistrzem Adamem Zielnikiem, radni z przewodniczącym RM Bartłomiejem Żurkiem, a także delegacje z zakładów pracy oraz instytucji publicznych, związków kombatanckich, szkół i organizacji młodzieżowych oraz mieszkańcy Wolbromia.

Po mszy świętej, przy dźwiękach orkiestry dętej OSP Kościelec uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod strażnicę OSP. Pod tablicą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego orkiestra zagrała hymn narodowy, po którym delegacje złożyły wieńce i oddały hołd Marszałkowi.

Po okolicznościowym, patriotycznym przemówieniu (nagranie z przemówienia) Burmistrz Adam Zielnik zaprosił zgromadzonych na płytę wolbromskiego Rynku, gdzie odbył się koncert Orkiestry Dętej OSP z Kościelca w gm. Proszowice.

Po uroczystościach, dla uczczenia rocznicy Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Bartłomiejem Żurkiem złożyli w miejscach pamięci narodowej biało-czerwone wiązanki.

Zapraszamy do galerii z uroczystości:

  1. Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Adama Zielnika
  2. Filmowy skrót uroczystości

***

W 1795 roku Polska zniknęła z map Europy, podzielona między trzy kraje zaborcze – Austrię, Prusy i Rosję. Ciemiężony przez zaborców naród polski kilkukrotnie zrywał się do walki o wolność. Dopiero po 123 latach zaborów, 11 listopada 1918 roku ogłoszono ustanowienie państwa polskiego w granicach uwzględniających uwarunkowania historyczne.

Polska po odzyskaniu niepodległości ostatecznie objęła obszar 388 tys. km², zamieszkany przez 27 mln osób, z których zaledwie 69 % było Polakami. Kraj był wyniszczony nie tylko zaborami oraz I wojną światową, ale również ciężkimi walkami granicznymi.

Po raz pierwszy 11 listopada został ustanowiony Dniem Niepodległości 23 kwietnia 1937 roku. Następnie został zniesiony ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku. Święto to przywrócono dopiero ustawą w 1989 roku.