Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 119 860,00 zł dla Gminy Wolbrom na realizację Grantu 3 w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II

Główna treść

119 860,00 zł dla Gminy Wolbrom na realizację Grantu 3 w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II

Gmina Wolbrom otrzymała 119 860,00 zł w na realizację Grantu 3 w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków nauczania zdalnego w okresie pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

Realizatorami zadania grantowego są szkoły podstawowe w naszej gminie.

W ramach otrzymanych środków szkoły prowadzą zajęcia wyrównawcze i rozwijające, a także zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego. Działania edukacyjne obejmują zakres kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Termin realizacji projektu – 30 czerwca 2023 r.