Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 120 lat OSP w Wolbromiu

Główna treść

120 lat OSP w Wolbromiu

W niedzielę 19. października OSP w Wolbromiu obchodziła jubileusz 120- lecia swojego istnienia. Poczty sztandarowe okolicznych straży pożarnych zostały powitane przy akompaniamencie orkiestry strażackiej. Wśród osób biorących udział w uroczystości nie zabrakło władz naszego miasta: burmistrza Jana Łaksy, sekretarza Waldemara Kolanki oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Włodzimierza Żurka. W chwilach tak wspaniałego jubileuszu możemy być dumni z naszej miejscowości.

Kilkanaście minut przed południem poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście na czele z orkiestrą przemaszerowali przez Rynek do Kościoła św. Katarzyny, gdzie uroczystą Mszę Św. w intencji strażaków odprawił proboszcz ks. Zbigniew Luty. Dalsza część uroczystości odbyła się w strażnicy OSP. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych druhów, którzy w ciągu lat z godnością sprawowali strażacką posługę. Przyszedł również czas na przemówienia zaproszonych gości m.in. burmistrza Jana Łaksy, posłanki Lidii Gądek oraz mł. bryg. Marcina Maciory, którzy składali druhom gratulacje i wspominali historię jednostki. Podczas uroczystości był też czas na  uhonorowanie odznaczeniami  najbardziej zasłużonych druhów strażaków przez prezesa Andrzeja Gila. W czasie spotkania niejednokrotnie podkreślono ważną rolę strażaków, których poświęcenie jest godne najwyższego szacunku.

Strażacy, w tym druhowie ochotnicy, należą do najbardziej obdarzanej zaufaniem społecznym grupy zawodowej. To oni niezawodnie ruszają na ratunek w chwilach zagrożenia bezpieczeństwa, ratują nasz dobytek i mienie oraz życie ludzkie, niejednokrotnie z narażeniem własnego. Swoją postawą i działaniem dają mieszkańcom Wolbromia pewność, że w chwilach trwogi i niebezpieczeństwa przyjdą z pomocą. Od 120 lat z równą ofiarnością i odwagą spełniają swoje powinności.

Jak czytamy w wydanej przed 10. laty broszurce o historii Straży Ogniowej w Wolbromiu – lokalna jednostka została powołana do życia w roku 1894 r.: „Wolbrom należał do tych miejscowości, w których potrzebę utworzenia strażackiej samopomocy zauważono wcześnie. Miasteczko zabudowane było ciasno na niewielkim obszarze dawnego miasta lokacyjnego i jego przedmieść. Ściśnięte w wąskich uliczkach domy mieszkalne, zabudowania gospodarcze oraz liczne przybudówki i szopy tworzyły gęstą, nieregularną zabudowę. Budulcem było głównie drewno. Zagrożenie pożarowe było więc bardzo duże. Idea walki z „czerwonym kurem”, czyli powoływania obywatelskich straży pożarnych, zaczęła znajdywać zwolenników. Tworząc własną organizację strażacy z Wolbromia szli śladami Olkusza, gdzie proces tworzenia się Ochotniczej Straży Ogniowej rozpoczął się w roku 1878r. W 1886 roku wielki pożar strawił w Wolbromiu 136 posesji, czyli blisko trzecią część całej zabudowy miasta. Wielki kataklizm przyspieszył ideę zorganizowania w Wolbromiu straży pożarnej. Inicjatorami byli: ksiądz Franciszek Smółka, aptekarz Władysław Zajtz, lekarz Stanisław Pitas oraz czterech innych obywateli miasta. Nie bacząc na urzędową zgodę władz rosyjskich przystąpili oni do formowania straży…”

Dziś, w 120 lat od powołania do życia jednostki, wspominamy dziesiątki bohaterskich ratowników, opisywanych w strażackich kronikach, którzy poświęcali swój czas i siły w służbie społeczeństwu. Wszystkim służącym w jednostce obecnie życzymy wszystkiego dobrego w kontynuacji najlepszych tradycji wolbromskiej OSP.

Greta Fałda