Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 170 tysięcy złotych dotacji na ratowanie zabytków w gminie Wolbrom

Główna treść

170 tysięcy złotych dotacji na ratowanie zabytków w gminie Wolbrom

Z końcem lutego Sejmik Województwa Małopolskiego – podzielając opinię Komisji oceniającej wnioski – udzielił dotacje na realizację 108 zadań z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w łącznej kwocie 5 218 550 zł.

Miło nam poinformować, że wśród 108 pozytywnie rozpatrzonych wniosków, znalazły się dwa z terenu wolbromskiej gminy.

Wnioskodawcą pierwszego zadania jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Porębie Górnej, której przyznano dotację w wysokości 100 000,00 złotych na odsłonięcie oraz konserwację techniczną malowideł w prezbiterium miejscowego kościoła z XIV w.

70 000,00 złotych otrzyma z kolei Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Porębie Dzierżnej na konserwację i restaurację ołtarza bocznego NSPJ, ambony i dwóch ław kolatorskich w kościele pw. św. Marcina pochodzącego z 1766 roku.

Opieka nad zasobami regionalnego dziedzictwa kulturowego jest zadaniem samorządu województwa. Udzielenie dotacji z budżetu województwa małopolskiego w odpowiedzi na wnioski właścicieli zabytków pozwoli na wykonanie wielu prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, które zapobiegną zniszczeniu wielu cennych dzieł architektury murowanej i drewnianej, polichromii ściennych, rzeźb, obrazów i rzemiosła artystycznego.