Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 181 827 zł dla Gminy Wolbrom na  wsparcie finansowe zdań i realizacji zadań pomocy społecznej

Główna treść

181 827 zł dla Gminy Wolbrom na  wsparcie finansowe zdań i realizacji zadań pomocy społecznej


Gmina Wolbrom otrzymała dotację celową z Budżetu Państwa w wysokości 181  827 zł na  wsparcie finansowe zdań i realizacji zadań pomocy społecznej:

– 141 153 zł na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej;

– 40 674 zł na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.