Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Termomodernizacja budynku i modernizacja boiska byłego Gimnazjum 4

Główna treść

Termomodernizacja budynku i modernizacja boiska byłego Gimnazjum 4

Po wakacjach, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu (budynku dawnego Gim. 4) wprost nie poznają swej szkoły. Obok rozpoczętej już gruntownej modernizacji energetycznej budynku (termin ukończenia prac 20 sierpnia) uczniów przywita także odnowione boisko. Na ten cel, w ramach konkursu „Małopolskie Boiska” Gmina Wolbrom otrzymała promesę z Zarządu Województwa Małopolskiego w wysokości 136.806 złotych.
Remont boiska przy dawnym Gimnazjum nr 4 przeprowadzi firma PROVOL Sp. z o.o. Sp. k. z Olkusza, z którą Burmistrz Adam Zielnik zawarł niedawno umowę. Nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe ma być gotowe do 10 sierpnia b.r. a całość prac zamknie się kwotą 314.235,11 zł.
Projekt „Małopolskie Boiska” polega na dofinansowaniu przez Województwo Małopolskie wymiany nawierzchni urazogennych na przyszkolnych boiskach sportowych do gier małych, na nawierzchnie bezpieczne poliuratanowe / polipropylenowe wraz z ew. uzupełnieniem boisk o nowe bramki, siatki, kosze i piłkochwyty.

Zakres planowanego remontu obejmuje:
• rozbiórkę istniejącej nawierzchni wraz z podbudową, rozbiórkę krawężników, korytek
betonowych, demontaż wyposażenia,
• wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,
• wykonanie nowego obramowania z obrzeży betonowych,
• wykonanie odwodnienia płyty boiska,
• ułożenie nawierzchni poliuretanowej,
• montaż wyposażenia,
• dwa piłkochwyty o wysokości 5,0 m wzdłuż krótszych boków boiska wielofunkcyjnego.
Planowane pola gier wraz z wyposażeniem do:
• piłki ręcznej
• dwa pola koszykówki
• siatkówki
• tenisa ziemnego

  • To będzie dobry rok dla byłego Gimnazjum nr 4. Gruntowna modernizacja energetyczna za 2.758 tys. zł. (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), a teraz boisko za 314.235,11 zł. Przypominam, że na termomodernizację pozyskaliśmy 1,6 mln. zł. a boisko 136.806 złotych. Stąd też składam serdeczne podziękowania dla Zarządu Województwa Małopolskiego w osobach wielkich przyjaciół Ziemi Wolbromskiej, Panów Marszałków: Jacka Krupy, Grzegorza Lipca, Wojciecha Kozaka, Stanisława Sorysa, Leszka Zegzdy oraz naszego Radnego Wojewódzkiego Pana Marcina Cockiewicza – oznajmił burmistrz Adam Zielnik.