Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 20 tys. zł dofinansowania na zakup książek do bibliotek szkolnych w Gminie Wolbrom

Główna treść

20 tys. zł dofinansowania na zakup książek do bibliotek szkolnych w Gminie Wolbrom

Biblioteki szkolne w Gminie Wolbrom wzbogacą swój księgozbiór! Gmina Wolbrom otrzymała dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej dla: 1. Szkoły Podstawowej w Dłużcu – 4 000,00 zł 2. Zespołu Szkół w Wolbromiu – 12 000,00 zł 3. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu – 4 000,00 zł

w ramach Priorytetu 3 – „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Całkowity koszt projektu wynosi 25 000,00 zł wkład własny gminy to 20%. Kwota, która została przyznana szkołom zależy od liczby uczniów.