Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 22 lata grupy AA „Pokora” w Wolbromiu

Główna treść

22 lata grupy AA „Pokora” w Wolbromiu

W dniu 19.01.2019 r. grupa ludzi, którzy wybrali drogę trzeźwości obchodziła 22 rocznicę założenia Grupy AA „Pokora”, pomagająca ludziom iść przez życie w trzeźwości. Dzięki tej grupie już kilkadziesiąt osób i rodzin wyrwało się z zaklętego kręgu uzależnienia od alkoholu. W ich życie powróciła radość, miłość i nadzieja na lepsze jutro, a całym rodzinom przywracany jest sens życia.

Z okazji jubileuszu uroczystą mszę i Słowo Boże wygłosił ks. Piotr z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu. Po mszy, w sali MOPS odbył się uroczysty miting, w którym udział wzięły osoby, które chcą żyć bez alkoholu a także ich rodziny. Anonimowi alkoholicy z grupy „Pokora” – to zarówno kobiety jak i mężczyźni, którzy pomagają sobie wzajemnie wyjść z nałogu alkoholowego.

Pamiętaj, jeśli masz problem, nie wiesz jak sobie poradzić z nadmiernym piciem alkoholu lub w twojej rodzinie ktoś nadużywa alkoholu – przyjdź do nas, posłuchaj, porozmawiaj!
Mitingi Grupa AA ”Pokora” odbywają się w każdą sobotę od godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu, ul. Skalska. Możesz skontaktować się z nami także internetowo, pod adresem e-mail: pokorawolbrom@wp.pl.
Zapraszamy! Pogody Ducha!

Grupa AA „Pokora”