Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: W Gimnazjum w Dłużcu, po raz trzeci odbyła się młodzieżowa debata

Główna treść

W Gimnazjum w Dłużcu, po raz trzeci odbyła się młodzieżowa debata

W Gimnazjum w Dłużcu, po raz trzeci odbyła się młodzieżowa debata, związana z realizacją zadań projektu ”Sejm Dzieci i Młodzieży”, z udziałem zaproszonych ekspertów. W tym roku nasze zaproszenie przyjęli: pani Lidia Gądek – posłanka na Sejm RP obecnej kadencji i kandydatka na europarlamentarzystkę, pan Stanisław Kołodziej – radny Gminy Wolbrom, pan Marian Barczyk – sołtys wsi Dłużec, a także wicedyrektor ZS w Dłużcu pan Jerzy Zyguła oraz opiekunka Samorządu Uczniowskiego pani Urszula Latacz.

Hasło tegorocznej debaty brzmiało ”BIERZMY SPRAWY W SWOJE RĘCE”, a  temat do dyskusji – ”Jak zachęcić młodzież do udziału w wyborach i pracy na rzecz społeczeństwa”.  Spotkanie zorganizowały kandydatki na posłanki: Wiktoria Grzanka i Angelika Dachowska z klasy III gimnazjum. W roli  moderatora wystąpiła Gabriela Szczęśniak z klasy II.

Obrady miały charakter plenarny, czyli każdy uczestnik wypowiadał swoje zdanie, nie polemizując z przedmówcami. Eksperci w ciekawy sposób przedstawili obraz działalności polityka i społecznika. Przekonywali, że warto się angażować, że każdy głos w wyborach ma znaczenie. Uświadamiali licznie zebranej młodzieży, że ich działania i inicjatywy ( np. odnowienie pomnika w Czarnym Lesie, udział w akcjach charytatywnych, wyjazdy z przedstawieniami do OREW-u )  to jest właśnie praca na rzecz społeczeństwa. 

Spotkanie zaowocowało ciekawymi pomysłami i inicjatywami np.: utworzenia Młodzieżowej Rady przy Radzie Miejskiej, wyodrębnienie w budżecie szkoły funduszy do dyspozycji Samorządu Uczniowskiego,  a także działania mające na celu próbę doprowadzenia do zaprzestania zmiany czasu na zimowy.

Na zakończenie przeprowadzone zostało głosowanie. Młodzież otrzymała karty z jednym pytaniem – Czy, gdybyś mógł, wziąłbyś udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

TAK odpowiedziało 73%  uczestników głosowania. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w przeprowadzonej wcześniej, na tej samej grupie uczniów ankiecie taką gotowość wyraziło tylko 23% respondentów, to możemy uznać, że nasza debata zakończyła się pełnym sukcesem.

Opiekun naukowy:
Mariola Świerczek – Karoń