Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 298 uczniów skorzystało z programu „Już pływam”

Główna treść

298 uczniów skorzystało z programu „Już pływam”

Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego i Gminy Wolbrom 298 uczniów szkół podstawowych skorzystało z nauki pływania w ramach projektu „Już pływam” realizowanego w ramach zadania pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych na krytej pływalni w Zespole Basenów w Wolbromiu. Celem realizacji programu było nabycie przez dzieci ze szkół podstawowych umiejętności i podstaw poprawnej techniki pływania, poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz upowszechnienie kultury fizycznej. Efektem realizacji projektu jest także wzrost bezpieczeństwa dzieci korzystających z kąpielisk, profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa. Program w naszej Gminie rozpoczął się 13 marca 2017 r. i trwał do 07 czerwca 2017 r. W programie brało udział 298 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Wolbrom. Utworzono 20 grup, dla których zorganizowano 10 wyjazdów czyli 15 godzin nauki dla każdego uczestnika. Zajęcia przeprowadzone były pod okiem wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania. 

GALERIA ZDJĘĆ: