Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 30 marca Zamiejscowy Referat Komunikacji będzie nieczynny !!!

Główna treść

30 marca Zamiejscowy Referat Komunikacji będzie nieczynny !!!

Zgodnie z zarządzeniem nr 63/2017 Starosty Olkuskiego z dnia 19.12.2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Olkuszu za święto przypadające w sobotę, dzień 30 marca 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Olkuszu w zamian za święto w dniu 6 stycznia 2018 r. W związku z powyższym w dniu 30 marca 2018 r. Zamiejscowy Referat Rejestracji Pojazdów w Wolbromiu będzie nieczynny.