Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jest przetarg na zjeżdżalnie basenowe

Główna treść

Jest przetarg na zjeżdżalnie basenowe

Po zakończonej w latach 2019-20 kompleksowej modernizacji obiektów obu pływalni, w 2021 roku kompleks basenów otrzymał nowe ogrodzenie. Renowacji doczekała się także wieża basenowa. Był to pierwszy etap zagospodarowania wieży. Zgodnie z zamierzeniami burmistrza Adama Zielnika, ikona wolbromskiego basenu zostanie poddana kolejnej metamorfozie, dzięki której służyć będzie ona za filar pod zjeżdżalnie oraz punkt widokowy.

Przetarg na zamówienie o nazwie: „Zagospodarowanie działki nr 5050/2 obręb Wolbrom polegające na budowie zjeżdżalni” w trybie – projektuj i buduj, Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłosił 22 lutego. Postępowanie przetargowe (dostępne pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/577458) ma na celu modernizację odkrytej pływalni wchodzącej w skład zespołu basenów w Wolbromiu wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym robót.

Wśród wymagań inwestora znalazło się m.in.:

dostawa i montaż urządzeń w postaci:

– zjeżdżalni wodnej rurowej (zamkniętej), spiralnej o średnicy 1000mm i długości ślizgu ok. 43 m, zakończonej wanną hamowną o długości ok. 6 m. której start rozpoczynać się będzie na środkowym poziomie wieży (5m)

– zjeżdżalni wodnej rynnowej (otwartej), prostej o średnicy 1000mm i długości ślizgu ok. 10 m, zakończonej wanną hamowną o długości ok. 6 m. ze startem z poziomu najniższego (2,5m)

– pompy basenowej zasilającej zjeżdżalnie,

– spiralnej klatki schodowej, prowadzącej do wszystkich trzech podestów istniejącej wieży (najwyższy poziom 10 m służyć będzie za taras widokowy)

– balustrad klatki oraz podestów,

oraz przebudowa wewnętrznych ciągów komunikacyjnych.

Termin wykonania zamówienia zaplanowano do 85 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą zadania.

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 11 (Działanie 11.3.Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski).