Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 5 szkół z gminy Wolbrom w projekcie ,,Poznaj Polskę”

Główna treść

5 szkół z gminy Wolbrom w projekcie ,,Poznaj Polskę”

Pragniemy poinformować iż, Gmina Wolbrom zakwalifikowała się do otrzymania dofinansowania w formie dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki. Nazwa projektu: ,,Poznaj Polskę”. Wartość całkowita projektu: 157 076,00 zł. Kwota dofinansowania: 98 480,00 zł.

Projekt ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego  dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.

Środki przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej zostaną przekazane na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-VIII szkół podstawowych z naszej gminy. Szkoły, które otrzymają dofinansowanie w 2022 r.:

– Szkoła Podstawowa w Chełmie,

– Szkoła Podstawowa w Dłużcu,

– Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku,

– Szkoła Podstawowa w Gołaczewach wchodząca w skład Zespołu Szkół w Gołaczewach,

– Szkoła Podstawowa w Łobzowie wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobzowie.