Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Nowy wiceburmistrz i zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta i Gminy

Główna treść

Nowy wiceburmistrz i zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta i Gminy

Nowy wiceburmistrz i zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta i Gminy

Z dniem 4 stycznia burmistrz Adam Zielnik powołał na stanowisko swego zastępcy panią Bożenę Konieczną, która przez kilka ostatnich lat pełniła funkcję społecznego doradcy burmistrza.

Z tym samym dniem zmianie uległ regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.

Zgodnie z nim utworzone zostało stanowisko naczelnika Wydziału Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu. Funkcję tę będzie pełniła mieszkanka Bukowna pani Beata Guzińska, wybrana na stanowisko urzędnicze w wymaganym konkursie. Pani Guzińska będzie nadzorowała Referat Administracji, Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności, Biuro Rady Miejskiej, Kadry oraz Sekretariat. Natomiast Sekretarz Gminy Wolbrom Waldemar Kolanko, będzie sprawował nadzór nad działalnością Referatu Zarządzania Kryzysowego i Logistyki, Biura Obsługi Działalności Gospodarczej i Archiwum Zakładowego.

Zakres obowiązków zastępcy burmistrza:

1. Wykonywanie zadań powierzonych przez burmistrza.

2. Sprawowanie funkcji burmistrza w razie jego nieobecności.

3. Wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do burmistrza.

4. Współdziałanie z Radą Miejską w zakresie powierzonych kompetencji.

5. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem burmistrza.

6. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:

a) Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół,

b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

c) Miejskiej Biblioteki Publicznej,

d) Domu Kultury

e) Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 04 stycznia 2023r. w sprawie: powołania zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom

Pani Bożena Konieczna