Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 6 maja inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Wolbromiu. Zaprzysiężenie Burmistrza MiG Radosława Kusia.

Główna treść

6 maja inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Wolbromiu. Zaprzysiężenie Burmistrza MiG Radosława Kusia.

6 maja o godz. 15 w sali lustrzanej wolbromskiego Domu Kultury odbędzie się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Wolbromiu, na której komisarz wyborczy przyjmie ślubowania od 21. nowych radnych oraz ślubowanie nowo wybranego Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Radosława Kusia.

W projekcie porządku obrad przewidziano:

1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.

4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

5. Wybór Przewodniczącego Rady

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

7. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom.

8. Ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom.

9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu.

Zachęcamy do osobistego uczestnictwa w sesji lub do śledzenia jej przebiegu w internecie na: https://wolbrom.sesja.pl

Przypomnijmy. Wybory na burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom wygrał w pierwszej turze Radosław Kuś (4989 głosów, czyli 51,1% ważnie oddanych głosów), drugie miejsce zajął Adam Zielnik (2937 głosów), trzecie Sławomir Rosiek (1336 głosów), a czwarte Marek Ciepał (502 głosy).

Mandaty Radnych Rady Miejskiej w Wolbromiu uzyskali:

W okręgu nr 1: Sławomir Rosiek, Radosław Kuś, Tomasz Płaszczyk, Dawid Misztal, Adam Zielnik, Zbigniew Kolanko i Ewa Kazimierska.

W okręgu nr 2: Zbigniew Pacia, Anna Łabuda, Ireneusz Mudyń, Ernest Mikuła, Zdzisław Pasich, Czesław Gbyliczek, Marek Ciepał.

W okręgu nr 3: Iwona Nocoń, Agata Kamionka, Monika Krzywańska, Beata Kiwior, Bartłomiej Żurek, Weronika Januszek i Łukasz Marczewski.

Ogłoszenie o zwołaniu I inauguracyjnej sesji (kliknij)