Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 60 lat minęło… – czyli jubileusz Szkoły Podstawowej nr 2 w Wolbromiu (korespondencja)

Główna treść

60 lat minęło… – czyli jubileusz Szkoły Podstawowej nr 2 w Wolbromiu (korespondencja)

W dniach 23-24 listopada 2023r. społeczność Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wolbromiu z dumą i wzruszeniem obchodziła Jubileusz 60-lecia istnienia. To niezwykłe wydarzenie stało się okazją do spojrzenia wstecz na sześć dekad ciężkiej pracy, oddania nauczycieli i uczniów oraz wspominania początków szkoły, trudów i sukcesów towarzyszących placówce przez te lata. Był to także czas, aby podziękować gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, rodzicom, uczniom oraz przyjaciołom i darczyńcom, którzy wspierali szkołę i przyczyniali się do jej rozwoju. To ich poświęcenie i zaangażowanie uczyniły naszą szkołę miejscem edukacji, rozwoju i wzajemnej inspiracji. Ten wkład wielu pokoleń w kształtowanie młodych ludzi doskonale oddają słowa naszego wieszcza narodowego, patrona szkoły – Adama Mickiewicza: „Będziemy wzorem innym, sobie samym chlubą”.

Uroczyste obchody święta szkoły rozpoczął pan Dyrektor Waldemar Smoter, który powitał licznie przybyłych gości, przedstawicieli władz samorządowych, szczebla gminnego i powiatowego, dyrektorów szkół, przedstawicieli Rady Rodziców, instytucji państwowych, ośrodków kultury i nauki, zakładów pracy, emerytowanych nauczycieli, pracowników, kadrę pedagogiczną i młodzież. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 zaprezentowali zebranym program artystyczny, którego motywem przewodnim była twórczość patrona szkoły Adama Mickiewicza. Goście podziwiali występy artystyczne, dostarczające wielu emocji i wzruszeń. W atmosferę minionych lat przeniosła widzów prezentacja multimedialna przybliżająca początki istnienia szkoły i ukazująca lata jej rozwoju. Historia szkoły, odczytana przez uczniów, nawiązywała do najwspanialszych momentów jej działalności, wspominała wiele pokoleń wychowanków, którzy przekroczyli próg tej szkoły i są jej dumą do dzisiaj. Wielu spośród obecnych na uroczystości mogło rozpoznać się na fotografiach, wrócić wspomnieniami do przeszłości i uronić łezkę wzruszenia.

Uroczystość uświetniły przemówienia zaproszonych gości: Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom – Pana Adama Zielnika, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolbromiu – Pana Bartłomieja Żurka, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom – Pani Bożeny Koniecznej, Prezesa SUMIRIKO POLAND – Pana Hidehito Ikedy oraz Dyrektor Miejsko – Gminnego Centrum Medycznego WOL – MED – Pani Lidii Gądek. Na ręce Dyrekcji zostały złożone życzenia, gratulacje, kwiaty i pamiątkowe upominki.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły oraz dokonania wpisu do Księgi Pamiątkowej. Wielu wzruszeń i radości dostarczyło gościom oglądanie galerii zdjęć obrazujących przeszłość i teraźniejszość szkoły. Atrakcją, która wzbudziła szczególne zainteresowanie przybyłych, było przeglądanie starych kronik szkolnych. Odczytywanie historycznych wpisów, przewijanie stron i staranne studiowanie zdjęć uczniów i nauczycieli z minionych lat było dla zwiedzających powrotem do lat młodości i źródłem wielu pozytywnych emocji. Na zakończenie nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu. Warto dodać, że w czasie dwóch dni szkoła była otwarta dla wszystkich zainteresowanych, którzy zdecydowali się wrócić i wspólnie świętować Jubileusz 60 – lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Wolbromiu, w której zdobywali wykształcenie i życiowe doświadczenia.

Obchody jubileuszowe zakończyła uroczysta Msza św. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu. Celebrujący nabożeństwo ksiądz proboszcz Włodzimierz Wiecha w homilii zwrócił uwagę na znaczenie szkoły w kształtowaniu wartości, moralności i wiedzy młodych ludzi.

Jubileusz 60 – lecia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wolbromiu był nie tylko okazją do świętowania minionych dekad, ale również podkreślenia roli tej instytucji w życiu wspólnoty lokalnej, która łączy pokolenia.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim Rodzicom zaangażowanym w przygotowanie wyjątkowego święta, jakim był Jubileusz 60-lecia naszej szkoły. Państwa bezinteresowne poświęcenie, wkład pracy, czas spędzony w szkole sprawia, że nasza szkoła od 60 lat stwarza najlepsze warunki do kształtowania młodych umysłów.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,

Rodzice i Uczniowie

Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1

wyrażają ogromną wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Wolbromiu. Dzięki Państwa wsparciu, pomocy i obecności uroczystość miała niezapomnianą atmosferę i przebieg.

Naszymi dobroczyńcami byli:

AM PETROKO SC Anna i Marek Kozłowie, Kąpiele Wielkie

Agencja Ochrony Osób i Mienia ARGOS spółka z o.o. , Wolbrom

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu

Elektrociepłownia Wolbrom Spółka z o.o

Firma Handlowa Sapiechowska Małgorzata, Wolbrom

F.P.H.U. FABIAN I Grzegorz Fabian, Wolbrom

Firma Handlowo – Produkcyjno – Usługowa MARSHAL, Marszałek Radomir, Wolbrom

Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom SA

Hotel – Karczma Klimtówka

Manufaktura ROMIS, Artur Pajkiert, Gołaczewy

Micuła Michał Adam, Wolbrom

Miejsko – Gminne Centrum Medyczne WOL-MED Sp.z o.o. Wolbrom

OUTLINE COMPUTERS – Tomasz Płaszczyk, Wolbrom

STREFA WYPIEKÓW – Katarzyna Chramęga i Katarzyna Żyła

TACHO Wicher i Piputa s.c., Wolbrom

TOOLSTEC Marcin Bałazy, Gołaczewy

Zakład Cukierniczy Marszałek Milena , Chełm

Zakłady Mechaniczno-Kuźnicze WOSTAL SP. Z O.O. Wolbrom

ZINPLAST Spółka z o.o., Wolbrom

DZIĘKUJEMY