Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 69. rocznica akcji specjalnej Koppe

Główna treść

69. rocznica akcji specjalnej Koppe

W tym roku, 11 lipca przypada 69. rocznica przeprowadzenia przez żołnierzy batalionu „Parasol” akcji specjalnej „Koppe” mającej na celu wykonanie wyroku śmierci na Wyższym Dowódcy SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie i pierwszemu zastępcy Generalnego Gubernatora Hansa Franka – Wilhelmie Koppe za bezwzględne represje i masowe zbrodnie na Polakach i Żydach. Po nieudanej do końca akcji jedna z grup uderzeniowych batalionu AK „Parasol” uciekała z Krakowa w kierunku Wolbromia.

Od wielu już lat, w miejscowościach leżących na trasie odwrotu organizowane są  uroczystości upamiętniające to wydarzenie, a także śmierć 5 żołnierzy AK „Parasol”, poległych w potyczce z  żołnierzami Wehrmachtu w Udorzu niedaleko Wolbromia. Tegoroczne uroczystości, których organizatorami były Żarnowiecki Komitet Obchodów Rocznicy Potyczki pod Udorzem i Seniorzy Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego odbywały się w dniach 6 i 7 lipca.

W sobotę o godz. 12 w Krakowie, pod tablicą pamiątkową na pl. Kossaka uczestnicy złożyli kwiaty, następnie udali się do Ojcowa, a w godzinach popołudniowych zawitali do Wolbromia.

Uczestników i sympatyków spotkania, upamiętniającego bohaterską akcję, od wielu lat przyjmowało i gościło harcerstwo wolbromskie. Od kilku lat tę zaszczytną rolę przejął Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu. Kilkudziesięcioosobową  grupę, w większości w podeszłym już wieku przedstawicieli drużyn harcerskich z Warszawy, Krakowa i Zagłębia oraz sympatyków oddziałów „Parasol” i „Szarych Szeregów” w imieniu burmistrza Wolbromia Jana Łaksy powitał były komendant nieistniejącego już Hufca ZHP w Wolbromiu, hm. Wacław Gil. Po słowach powitania i odśpiewaniu starej harcerskiej piosenki wszyscy goście w Gospodzie Pod Lasem zostali poczęstowani tradycyjną grochówką. Dziękując za ciepłe przyjęcie, uczestnicy uroczystości wyruszyli do niedalekiej Chliny, gdzie odbyło się ognisko harcerskie. W niedzielę uczestnicy odwiedzili cmentarz w Bydlinie oraz Załęże, gdzie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową. O godzinie 12.00 w Udorzu odprawiono  uroczystą mszę święta, a następnie przy pamiątkowej tablicy odbył się apel poległych.


Akcja „Koppe” została przeprowadzona 11 lipca 1944 r. w Krakowie przez oddział Armii Krajowej przeciwko Wilhelmowi Koppemu, Wyższemu Dowódcy SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie i pierwszemu zastępcy Generalnego Gubernatora Hansa Franka. Wilhelm Koppe został skazany na śmierć wyrokiem kierownictwa Polski Podziemnej za bezwzględne represje i masowe zbrodnie na Polakach i Żydach. Zamach, mimo iż został starannie przygotowany, nie udał się, gdyż ostrzelany samochód Koppego zdołał uciec z miejsca zdarzenia. Koppe został ranny, zginęło kilku towarzyszących mu Niemców. Po nieudanym zamachu jedna z grup uderzeniowych batalionu AK „Parasol” uciekała z Krakowa w kierunku Wolbromia. Polscy żołnierze zostali jednak zaatakowani przez żandarmów niemieckich koło wsi Kąty, a potem starli się z żołnierzami Wehrmachtu pod Udorzem, gdzie  5 żołnierzy AK zamordowano, a 4 zostało rannych.


Wiesław Biernacki