Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 74. rocznica zamordowania przez hitlerowców 39 mieszkańców Poręby Dzierżnej

Główna treść

74. rocznica zamordowania przez hitlerowców 39 mieszkańców Poręby Dzierżnej

W tym roku przypada 74. rocznica zamordowania przez hitlerowców 39 mieszkańców Poręby Dzierżnej, którzy zginęli 7 sierpnia 1944 r. podczas pacyfikacji wsi dokonanej w odwecie za zabicie przez partyzantów dwóch niemieckich żołnierzy. Dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik oraz Sołtys Poręby Dzierżnej Waldemar Strózik zaprosili społeczeństwo Miasta i Gminy Wolbrom do uczestnictwa w uroczystości rocznicowej.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym pw. św. Marcina odprawiona przez proboszcza ks. Dariusza Drzewieckiego z udziałem pocztów sztandarowych: kombatantów z Wolbromia, OSP z Poręby i Miechówki, delegacji uczniów z NSP z prezesem Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego Ireneusza Mudynia, Burmistrza MiG , Przewodniczącego RM, Sołtysa.

  • Pamiętamy i będziemy pamiętać. Bo naród, który pamięta swoją historię, trwa w swej tożsamości. To jest naród silny. I nasza społeczność musi pamiętać o tych wydarzeniach. I musi mieć w pamięci tych, którzy oddali życie za całą wioskę, a może i za całą okolicę – nauczał proboszcz podczas kazania. Po zakończeniu mszy św., wszyscy razem, z krzyżem na czele i z modlitwą na ustach, udali się na pobliski cmentarz, gdzie na zbiorowej mogile pomordowanych złożyli wieńce i zapalili znicze.
    Głos zabrał burmistrz Adam Zielnik, który mówił o potrzebie porozumienia między ludźmi, zgody i tolerancji, bo gdy tego nie ma, to rodzi się nienawiść, sołtys Waldemar Strózik dziękował za udział w uroczystości a przewodniczący RM Dariusz Gorgoń dziękował za pamięć o pomordowanych.
    A kolei ks. proboszcz zaproponował, by w przyszłym roku, gdy obchodzona będzie 75 rocznica pacyfikacji, uroczystość zorganizować na placu, na którym rozstrzelani zostali mieszkańcy Poręby, obok pamiątkowego głazu i krzyża, który tam stoi.

Pomordowani w dniu 7 sierpnia 1944 roku w Porębie Dzierżnej:
Franciszek Banaś, ppor. AK Piotr Cień, Edward Dela, Piotr Dudek, Stefan Dudek, Józef Fiutak, Mieczysław Gajowiec, Bonifacy Gębala, Jan Glanowski, Jan Grabowski, Jan Grela, Jan Grela, Jan Jabłoński, Teofil Kałużny, Andrzej Kokoszka, Józef Kokoszka, Piotr Konieczny, Michał Konieczny, Zygmunt Kowalik, Piotr Liszka, Jan Mazur, Henryk Nawrot, Józef Nawrot, Piotr Nawrot, Stanisław Nawrot, Roman Osuch, Tadeusz Pietrasik, Tadeusz Pilnik, Klara Pietraszczyk, Franciszek Słuszniak, Bolesław Struzik, Franciszek Struzik, Bronisław Szota, Jan Szota, Józef Szwagrzyk, Jakub Tekieli, Władysław Tekieli, Henryk Wieszczura, Stanisław Wieszczura.Galeria zdjęć: