Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Fundusze zewnętrzne

Główna treść

Fundusze zewnętrzne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobzów i Zabagnie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

E-usługi w informacji przestrzennej Gminy Wolbrom

Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego (plik PDF)

Fundusze krajowe

Dofinansowanie zadań własnych opieki nad dziećmi do lat trzech

Informujemy, że Gmina Wolbrom otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dla trzech jednostek:

 1. Dofinansowanie miejsc opieki w Żłobku Wesołe Pszczółki, ul. Marszałka Piłsudskiego 25, 32-340 Wolbrom,
  Wartość dofinansowania: 32 400 zł,
  całkowita wartość zadania 40 500 zł;
 2. Dofinansowanie miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Chrząstowicach, Chrząstowice 15, 32-340 Wolbrom,
  wartość dofinansowania 21 600 zł,
  całkowita wartość zadania 27 000 zł;
 3. Dofinansowanie miejsc opieki w Klubie Dziecięcym w Załężu, Załęże 108, 32-310 Klucze,
  wartość dofinansowania 17 280 zł,
  całkowita wartość zadania 21 600 zł

Dotacja przeznaczona jest na bieżące wydatki związane z utrzymaniem funkcjonowania miejsc opieki w żłobku i klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Wolbrom w 2021 roku.