Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Absolutorium dla Burmistrza Adama Zielnika

Główna treść

Absolutorium dla Burmistrza Adama Zielnika

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyła się jedna z najważniejszych w roku – sesja absolutoryjna, której tematami wiodącymi były raport o stanie Gminy, udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania, zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy. Posiedzenie LV Sesji Rady Miejskiej odbyło się w sali lustrzanej Domu Kultury.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta i Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Miejskiej raport o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej. Po przedstawieniu raportu, radni Rady Miejskiej udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom Adamowi Zielnikowi wotum zaufania za 2021 rok (uchwała nr LV449/2022 ) 16 głosami „za” przy 4 głosach przeciwnych (z Klubu Radnych PiS: Marek Ciepał, Monika Krzywańska, Radosław Kuś, Ireneusz Mudyń).

W kolejnych punktach porządku obrad, Rada Miejska zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021r., sprawozdaniem finansowym gminy za 2021r., informacją o stanie mienia gminy, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy i pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021r. Uchwała Nr LV/450/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021 została przyjęta podobnie 16 głosami „za” przy 4 głosach przeciwnych (z Klubu Radnych PiS: Marek Ciepał, Monika Krzywańska, Radosław Kuś, Ireneusz Mudyń).

Tym samym stosunkiem głosów16 głosów„za” i 4 głosy przeciw (z Klubu Radnych PiS: Marek Ciepał, Monika Krzywańska, Radosław Kuś, Ireneusz Mudyń)) radni Rady Miejskiej udzielili Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi absolutorium za 2021 rok, co oznacza, że wykonanie budżetu za rok 2021 było zgodne z planem i zasadami obowiązującymi samorządy.

Po udzieleniu absolutorium uchwałę nr LV/451/2022 radni przyjęli oklaskami na stojąco.

Gratulacje z uzyskania wotum zaufania, przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy, ale przede wszystkim udzielenia absolutorium i uzyskania wotum zaufania złożył Burmistrzowi Zielnikowi w imieniu Prezydium Rady Miejskiej Przewodniczący RM Bartłomiej Żurek. Następnie, wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady – radną Ewą Kazimierską oraz radnym Arturem Pajkiertem wręczyli okazałe bukiety kwiatów Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi, Skarbnik Edycie Żuchowicz-Reszce, a także Społecznemu doradcy burmistrza – Bożenie Koniecznej.

Gratuluję Panu Burmistrzowi wytrwałości, podejmowania twardych decyzji odpowiedzialności za naszą gminę. Myślę, że mieszkańcy to dostrzegają. Bardzo lubię używać określenia komfort życia, bo lata nam uciekają i zaczynamy to dostrzegać, i dlatego komfort życia jest naprawdę bardzo ważny. Mam na myśli infrastrukturę, którą ciągle się rozwija na terenie miasta i gminy Wolbrom. Myślę, że przyjdzie też czas, że usiądziemy razem na Rynku i będziemy podziwiać to, co udało się przez te wszystkie lata osiągnąć. Obyśmy wytrwali do tego w dobrym zdrowiu. Wszystkiego dobrego – życzył przewodniczący RM Bartłomiej Żurek. – Gratulacje wytrwałości i podejmowania właściwych decyzji tyczą się Pana Burmistrza, który stoi na czele załogi Urzędu Miasta i Gminy, ale też serdeczne podziękowania należą się Pani Skarbnik, można powiedzieć dla naszej pani minister finansów. Chcielibyśmy też podziękować Pani Bożenie Koniecznej – Społecznej doradcy burmistrza, która zawszy służy pomocą we wszystkim, tak abyśmy wspólnie mogli tę gminę rozwijać – kontynuował Przewodniczący Rady Miejskiej.

– Serdecznie dziękuję za te wyrazy uznania. Serdecznie dziękuję za te 16 głosów, dziękuję za wotum zaufania, dziękuję za przyjęcie sprawozdania, dziękuję za absolutorium. Serdecznie dziękuję Wam za miniony rok. Kolejny trudny rok, jaki przyszło nam wspólnie dzielić. Nie dałbym rady bez Was!- zwracał się do radnych Burmistrz Adam Zielnik. – Serdecznie Wam dziękuję za wsparcie, za zaangażowanie, za dobrą energię jaką udzielacie, za zaufanie, że nie dajecie posłuchu różnym podszeptom, tylko weryfikujecie to u mnie i razem współpracujemy. Zawsze można zrobić więcej i zawsze można zrobić lepiej, prawda? Zawsze można przede wszystkim zrobić inaczej. Ja sam, gdy sięgnę pamięcią wstecz, czy zrobiłbym to samo? – tak!; czy zrobiłbym tak samo? – niekoniecznie, bo po jakimś czasie człowiek odkrywa, że coś mógł zrobić lepiej, że coś mógł zrobić inaczej. Lepiej – według własnej opinii- oczywiście, bo każdy ma prawo do swojej własnej opinii, i w tym tkwi siła demokracji, i w tym tkwi siła nas wszystkich, żeby umieć ładnie się różnić i z wielu pomysłów, aby korzystać z tych najlepszych. Wielokrotnie podkreślam, że gdy każdy myśli tak samo- nie myśli nikt!

Szanowni Państwo, każdy głos jest ważny. Ja z pokorą go wysłuchuję, analizuję, przetwarzam, wykorzystuję. Być może reaguję zbyt emocjonalnie, ale gdybym był grzecznym chłopcem, to nie byłbym tam gdzie jestem, my wszyscy nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy, i przy całej mej skromności, gmina Wolbrom nie byłaby tam, gdzie jest.

Szanowni Państwo, przed nami kolejne wyzwania, kolejne zadania. Kryzys finansowy i kryzys gospodarczy, spowolnienie już stukają do bram. Jest to nieuniknione po tym, co dzieje się w Ukrainie. Konsekwencje i reperkusje będziemy odczuwali przez lata. W związku z czym, w dalszym okresie jeszcze bardziej będziemy musieli liczyć na siebie, jeszcze bardziej będziemy musieli się wspierać. Jeżeli sami sobie nie pomożemy – nie pomoże nam nikt. To nie jest tak, że wszędzie dokoła mamy przyjaciół. Wprost przeciwnie. Kołdra zawsze jest za krótka, i każdy ciągnie ją w swoją stronę. Musimy o tym pamiętać i przynajmniej na naszym podwórku szanować się wzajemnie, traktować poważnie, i po pierwsze – nie przeszkadzać, a po drugie, jak się da, to w miarę swoich możliwości pomagać.

Dziękuję serdecznie moim wszystkim współpracownikom, począwszy od prezesów, dyrektorów na sprzątaczkach kończąc. Bez pracy, bez zaangażowania, poświęcenia i cierpliwości do mnie, nie byłoby możliwe zrealizowanie różnych zadań itd. Szczególnie dziękuję mojemu społecznemu doradcy, Pani Bożenie. Dziękuję za pomoc, zaangażowanie i cierpliwość dla mnie. Najbardziej to jej powinniście dziękować, bo swego rodzaju piorunochronem emocjonalnym jest. Tak, że Bożenko, serdecznie Ci dziękuję, zwłaszcza, że dałaś radę w tak trudnym dla siebie okresie i nie zrejterowałaś, tylko trzymasz fason i robisz swoje.

Dziękuję Pani Skarbnik, która stoi tu cichutko, jak myszka- jak zwykle, nie wychyla się, ale Pani Skarbnik, wbrew eterycznej aparycji, żelazną ręką trzyma finanse. Kto miał kontakt bezpośredni w zakresie spraw finansowych to wie, jaki „prawy sierpowy” potrafi wyprowadzić finansowy, więc bardzo Ci Edytko dziękuję za to, że pilnujesz tych środków finansowych naszego budżetu – dziękował Burmistrz Adam Zielnik.