Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Absolutorium za rok 2013 udzielone

Główna treść

Absolutorium za rok 2013 udzielone

Podczas ostatniej sesji, Rada Miejska na wniosek Komisji Rewizyjnej, stosunkiem głosów 15 – za, 3 -przeciwnych i 1- głosie wstrzymującym się, udzieliła Burmistrzowi Janowi Łaksie absolutorium. Oznacza to, że wykonanie budżetu za rok ubiegły było zgodne z planem i zasadami obowiązującymi samorządy.

O realizacji  budżetu Gminy Wolbrom w roku 2013 można przeczytać TUTAJ

Istotnym dokumentem, który warunkuje pozytywną ocenę wykonania budżetu gminy przez Radę jest opinia wydawana obligatoryjnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Trzyosobowy skład orzekający RIO w Krakowie, biorąc pod uwagę przedłożone przez burmistrza sprawozdania finansowe, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wolbrom za rok 2013, zaopiniował pozytywnie przedłożone wymagane dokumenty. W sentencji uzasadniającej opinię czytamy, że sprawozdanie z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy zostało opracowane w wymaganej prawem szczegółowością, a budżet w swoich podstawowych wielkościach w zakresie dochodów i wydatków został zrealizowany poprawnie. RIO oceniło również pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie burmistrzowi absolutorium.

Więcej o sesji absolutoryjnej i pozostałych uchwałach już jutro.

Wiesław Biernacki