Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Adam Zielnik nowym burmistrzem MiG Wolbrom

Główna treść

Adam Zielnik nowym burmistrzem MiG Wolbrom

30 listopada 2014 r. mieszkańcy gminy Wolbrom wybrali nowego burmistrza, którym większością 1356 głosów został Adam Zielnik. Uprawnionych do głosowania było 19025 wyborców, w głosowaniu wzięło udział 40,3% z nich. Na Adama Zielnika oddano 4485 głosów, a jego konkurent Stanisław Tomasz Kołodziej uzyskał 3129 głosów.

W komunikacie na godz. 12.00 frekwencja w naszej gminie wyniosła 11,21%, o godz. 17.30 wzrosła do 34,51, aby w momencie zamknięcia lokali wyborczych o godz. 21.00 osiągnąć dość dobry wynik 40,3 %.

Dziś, 1 grudnia o godz. 15 odbędzie się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Wolbromiu, na której komisarz wyborczy przyjmie ślubowania od 21. nowych radnych. W projekcie porządku obrad przewidziano także wybór przewodniczącego Rady i jego zastępców. Głosowanie będzie tajne.

Zaprzysiężenie nowego burmistrza odbędzie się na kolejnej sesji, która zostanie zwołana w terminie do 7 dni od ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów przez PKW. Wtedy Adam Zielnik obejmie oficjalnie stanowisko burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom na kadencję 2014-18.

Nowy burmistrz MiG Wolbrom w materiałach wyborczych pisał o sobie m. in. :
„Mam 40 lat, jestem żonaty, posiadam dwoje dzieci, z wykształcenia jestem prawnikiem. Posiadam wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz obsłudze prawnej przedsiębiorców. Od urodzenia związany jestem z Miastem i Gminą Wolbrom. Urodziłem się 29.04.1974 r. w Wolbromiu. Szkołę Podstawową w Łobzowie ukończyłem z wyróżnieniem w 1989 r. Liceum Ogólnokształcące w Wolbromiu (klasa mat-fiz) ukończyłem z wyróżnieniem w 1993 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek prawo ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym w roku 1998. Niezwłocznie po studiach podjąłem pracę w Urzędzie Miejskim w Wolbromiu, gdzie pełniłem m. in. funkcje kierownika oddziału i zastępcy naczelnika wydziału. Jednocześnie od 1999 r. rozpocząłem obsługę prawną przedsiębiorców. Od 2003 r. skoncentrowałem się właśnie na obsłudze prawnej przedsiębiorców (przedsiębiorcy indywidualni, spółki cywilne, handlowe (z o.o. S.A., jawne). Prowadziłem sprawy o wartości od 100 zł do 3 mln zł. Prowadziłem i nadzorowałem również restrukturyzację jednostek badawczo – rozwojowych i przedsiębiorstw państwowych (obecnie wszystkie są dochodowe).
W roku 2001 poślubiłem moją szkolną miłość – Paulinę Górnicką, z którą mam dwoje dzieci, syna i córkę. Syn Mateusz ma 10 lat i jest uczniem IV klasy SP, a córka Aleksandra ma 6 lat uczęszcza do oddziału przedszkolnego w ZS Pod Lasem. Żona jest radcą prawnym i aspirantem policji.”


Ewa Barczyk