Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Adam Zielnik z odznaką Błękitnego Krzyża WOPR

Główna treść

Adam Zielnik z odznaką Błękitnego Krzyża WOPR

W Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu Oddział Rejonowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Olkuszu podsumował sezon letni 2017. Spotkanie było szczególnie uroczyste, bo na rok 2017 przypada jubileusz 55-lecia istnienia WOPR-u. Podczas spotkania Stanisław Starzyk, który od 1981 roku piastuje funkcję Prezesa OR WOPR w Olkuszu, podsumował sezon letni i składał podziękowania zebranym ratownikom za wykonywaną służbę.Tablo z podziękowania od Burmistrza Wolbromia Adama Zielnika otrzymał również prezes Stanisław Starzyk, który w tym roku został wybrany na dziewiątą kadencję – na lata 2017-2022.  Szanowny Panie Prezesie,w imieniu własnym oraz mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom składam na Pana ręce dla wszystkich Ratowników oraz osób zaangażowanych i związanych z działalnością Pogotowia najserdeczniejsze podziękowania.W swojej działalności zawsze kierują się Państwo najszczytniejszymi ideałami służenia społeczeństwu, niesienia pomocy potrzebującym i poszkodowanym w czasie klęsk żywiołowych, a także nieszczęśliwych wypadków, ratując ich życie i zdrowie.Woda jest kolebką życia. Może jednak stanowić wielkie zagrożenie. Z satysfakcją podkreślam Państwa aktywność w zakresie edukacyjnym i wychowawczym, co przekłada się na zwiększenie świadomości ludzi, a tym samym ich bezpieczeństwa na akwenach.Dzięki Państwu misja służenia ludziom zyskuje na znaczeniu i pozwala przekonać się, że pomaganie potrzebującym na miarę ich oczekiwań budzi powszechny szacunek.Bardzo dziękuję Panu, jako Prezesowi, że olkuski Oddział Rejonowy WOPR przez wiele lat funkcjonowania nigdy nie zawiódł. Wyrażam słowa największego uznania dla wszystkich ratowników i działaczy za ich codzienną, niestrudzoną działalność na rzecz ratownictwa i bezpieczeństwa ludzi.Życzę Państwu wytrwałości i sił w kontynuowaniu szczytnej misji, niesłabnącej energii, a przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Z poważaniemBurmistrz Miasta i Gminy WolbromAdam Zielnik. Uroczyste spotkanie podsumowujące działalność w 2017 roku było okazją do uhonorowania odznakami i medalami ratowników wodnych, działaczy i osób wspierających WOPR. Jedną z uhonorowanych osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju olkuskiego Oddział Rejonowy Śląskiego WOPR był Burmistrz Adam Zielnik, który wspomógł Oddział zakupionym sprzętem do szkolenia nowych kadr ratowniczych. Za zasługi w działalności na rzecz olkuskiego WOPR Adam Zielnik został odznaczony odznaką Błękitnego Krzyża WOPR, która jest najwyższym odznaczeniem jakie może otrzymać „cywil”. Burmistrz Wolbromia jest trzecią w Powiecie Olkuskim osobą tak wysoko docenioną. Zaszczytne odznaczenie wręczył Prezes Zarządu Śląskiego WOPR Wiktor Zajączkowski.