Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Aktywna tablica

Główna treść

Aktywna tablica

W ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” na lata 2017-2019, wszystkie szkoły podstawowe z Gminy Wolbrom otrzymały dotację na zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych. Celem programu było rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Nowoczesny sprzęt umożliwił podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Gmina Wolbrom otrzymała łącznie dotację w wysokości 140 000,00 zł, zabezpieczyła wkład własny w wysokości 35 000,00 zł. Całkowita kwota, za którą szkoły zakupiły nowoczesny sprzęt wynosiła 175 000,00 zł. Kwota dofinansowania dla jednej szkoły to 14 tys. złotych pochodzących z Województwa Małopolskiego, przy czym każda szkoła musiała wnieść 20% wkładu własnego czyli 3500 zł.

W Programie w 2017 r. wzięły udział:

  1. Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu,
  2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce,
  3. Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Zarzeczu,
  4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wolbromiu wchodząca w skład Zespołu Szkół w Wolbromiu,
  5. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowisku,
  6. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Wolbromiu wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu,
  7. Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołaczewach wchodząca w skład Zespołu szkół w Gołaczewach,
  8. Szkoła Podstawowa im. Oddziału AL Bartosza Głowackiego w Łobzowie wchodząca w skład Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Łobzowie.

W Programie w 2018 r. wzięły udział:

  1. Szkoła Podstawowa w Chełmie,
  2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kąpielach Wielkich.