Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Andrzej Duch ponownie wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu WZWKGKiM

Główna treść

Andrzej Duch ponownie wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu WZWKGKiM

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.

W dniu 29 sierpnia 2022 r działająca w charakterze komisji konkursowej Rada Nadzorcza Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. przeprowadziła drugi etap postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki, do udziału w którym zaprosiła jedynego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. – Pana Andrzeja Ducha.

Komisja konkursowa jednogłośnie wybrała Pana Andrzeja Ducha na stanowisko Prezesa Zarządu spółki.

Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa zwracała uwagę na znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, na przygotowanie merytoryczne kandydata pod względem funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, a także na poziom motywacji do pracy i predyspozycje wymagane do objęcia stanowiska Prezesa Zarządu spółki komunalnej.

Pan Andrzej Duch uzyskał pozytywną ocenę komisji konkursowej w zakresie znajomości zagadnień wymaganych na stanowisku Prezesa Zarządu. Kandydat wykazał się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej. Z przeprowadzonej rozmowy wynika, iż kandydat kładzie nacisk na prawidłowość realizowanych zadań i powierzonych obowiązków. Pan Andrzej Duch jest osobą komunikatywną, cechuje się wysoką kulturą osobistą i prezentuje dużą motywację do pracy na przedmiotowym stanowisku.

W ocenie komisji konkursowej Pan Andrzej Duch daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków na stanowisku Prezesa Zarządu Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o.

Powołanie Pana Andrzeja Ducha na stanowisko Prezesa Zarządu spółki nastąpi na mocy odrębnej uchwały Rady Nadzorczej.