Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Andrzej Duch – Prezesem Zarządu spółki Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o.

Główna treść

Andrzej Duch – Prezesem Zarządu spółki Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik powierzył stanowisko Prezesa Zarządu spółki Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Panu Andrzejowi Duchowi. Powierzenie stanowiska zostało dokonane zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, która jednogłośnie opowiedziała się za jego nominacją. Nowo desygnowanemu Prezesowi Burmistrz Adam Zielnik życzył sukcesów oraz podniesienia jakości usług komunalnych świadczonych przez gminną spółkę. Najlepsze życzenia i gratulacje nowo powołanemu Prezesowi złożyła także towarzysząca w ceremonii, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Anna Nowak-Gwiazda. Nowemu Prezesowi życzymy sukcesów na nowym stanowisku. 
 ***Działająca w charakterze komisji konkursowej Rada Nadzorcza Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o w dniu 16 stycznia 2017 r. jednogłośnie wybrała kandydaturę Pana Andrzeja Ducha na stanowisko Prezesa Zarządu spółki. Drugim kandydatem, który stanął do konkursu był Pan Adam Kamionka, pełniący dotychczas obowiązki dyrektora WZWKGKiM.  Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa zwracała uwagę na przygotowanie merytoryczne kandydatów, a także na poziom motywacji do pracy, cechy osobowości i predyspozycje wymagane do objęcia stanowiska Prezesa Zarządu spółki komunalnej.Pan Andrzej Duch uzyskał pozytywną ocenę komisji konkursowej w zakresie znajomości zagadnień wymaganych na stanowisku Prezesa Zarządu. Kandydat wykazał się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej. Z przeprowadzonej rozmowy wynika, iż kandydat kładzie nacisk na jakość i terminowość realizowanych zadań oraz podchodzi odpowiedzialnie i sumiennie do realizacji powierzonych obowiązków. Pan Andrzej Duch jest osobą komunikatywną, opanowaną, cechuje się wysoką kulturą osobistą. Swoją postawą prezentuje silną motywację do pracy na przedmiotowym stanowisku i jest nastawiony na rozwój zawodowy. Kandydat przedstawił spójną i perspektywiczną  koncepcję rozwoju spółki, wykazując przy tym bardzo dobrą znajomość zagadnień prawnych związanych z organizacją i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Kandydat zaprezentował także nowatorskie podejście do metod zarządzania i kierowania zasobem ludzkim.W ocenie komisji konkursowej Pan Andrzej Duch daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków na stanowisku Prezesa Zarządu Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o.