Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Apel Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom

Główna treść

Apel Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Wolbrom! W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, spotęgowane wystąpieniem koronawirusa w Polsce, apeluję o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. W związku z nową sytuacją, pragnę przekazać kilka najważniejszych informacji na temat zasad zachowania chroniących przed zarażeniem się koronawirusem.

Przede wszystkim nie dajmy się ponieść emocjom i panice! Pamiętajmy jednak, że nasze zdrowie i życie jest najważniejsze, dlatego już dziś zadbajmy o sprawy, na które możemy mieć wpływ, a są to podstawowe zasady higieny:

  • Często myjmy ręce, używając mydła i ciepłej wody,
  • Starajmy nie dotykać rękami oczu, ust i nosa,
  • Kiedy kaszlemy lub kichamy, zakrywajmy usta i nos chusteczką jednorazową, którą następnie wyrzućmy do kosza. Jeśli nie mamy chusteczki, bezpieczniej będzie kichnąć lub kaszlnąć w zgięcie łokcia,
  • Unikajmy niepotrzebnych skupisk ludzi – zarówno mniejszych, jak i większych,
  • Jeśli mieliśmy kontakt z osobą zarażoną wirusem lub wróciliśmy z regionu, gdzie on występuje i zauważyliśmy u siebie objawy choroby nie działajmy na własną rękę! Pozostańmy w domu i telefonicznie poinformujmy lekarza pierwszego kontaktu lub Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub oddział szpitalny oddział zakaźny w celu ustalenia dalszego postępowania. Jest to bardzo ważne, gdyż dzięki informacji telefonicznej, a nie osobistej wizyty w ośrodku zdrowia unikniemy zakażania innych osób oraz personelu medycznego, co może skutkować kwarantanną lub zamknięciem całej placówki medycznej. Pamiętajmy, że istnieje możliwość telefonicznego wypisywania recept -bez wizyty w przychodni.


Zwracam się do:
Osób starszych i schorowanych, o obniżonej odporności, aby ograniczyli przebywanie w miejscach publicznych, ponieważ są najbardziej narażone na zarażenie wirusem, a także najgorzej znoszą przebieg choroby. Proszę tym samym o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności, a szczególnie o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, czy załatwianie spraw urzędowych. 
Rodziców, aby dzieci z katarem czy przeziębieniem, nie wysyłali ich do przedszkola czy szkoły. W ten sposób pomożecie mu szybciej dojść do zdrowia i nie narazicie innych dzieci na chorobę.
Pracodawców, aby wykazali się zrozumieniem i umożliwili zainfekowanym pracownikom leczenie się w domu, i o ile to możliwe wykonywania pracy w warunkach domowych.   
Wszystkim, rekomenduję ponadto unikanie uczestnictwa w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.
Apeluję o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach i dzwoniąc pod
numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Burmistrz
Miasta i Gminy Wolbrom

Adam Zielnik