Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Główna treść

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo! Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

  • ̵ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  • ̵ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • ̵ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • ̵ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • ̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
  • ̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane karyadministracyjne.


Załączniki: 
1. Zgłoszenie utrzymania drobiu – pobierz, wypełnij i odeślij do Powiatowego Lekarza Wetarynarii w Olkuszu
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zasady-dotyczace-HPAI.jpg