Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Główna treść

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo! Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:̵ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;̵ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;̵ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,do których dostęp mają dzikie ptaki;̵ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakciez drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w którychutrzymywany jest drób;̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwościswobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane karyadministracyjne.

Apel-do-hodowcow-drobiu.jpg