Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Krakowie

Główna treść

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Krakowie

Na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 z późn. zm.) Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał w 2020 r. liczne badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego, które przeprowadzane będą przez jego pracowników, za pomocą wywiadu bezpośredniego bądź telefonicznego, w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych.

Każdy ankieter będzie posiadał upoważniającą do przeprowadzenia badań legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie.
W okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny w gospodarstwach rolnych osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, występuje możliwość udziału we wpisie przez formularz elektroniczny na stronie GUS-u.

Informacje na temat przeprowadzanych ankiet można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 12 656 30 32 lub 695 256 281 oraz pod adresem e-mail J.Klimont@stst.gov.pl