Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Będą kolejne inteligentne przejścia dla pieszych

Główna treść

Będą kolejne inteligentne przejścia dla pieszych

W dniu 9 marca Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałą nr 212/21 zatwierdzającą listę przejść dla pieszych wybranych do doświetlenia w ramach programu „Poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”. Miło nam poinformować, iż zgłoszone do doświetlenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika przejścia dla pieszych, zlokalizowane przy DW 794 w Dłużcu (naprzeciw szkoły) oraz na DW 783 w Gołaczewach (skrzyżowanie z drogą  do Chrząstowic) zostały zakwalifikowane do realizacji.

 Na ten cel Zarząd Województwa Małopolskiego przydzieli łącznie 35 tys. złotych dotacji. Drugie tyle wyłoży Gmina Wolbrom. Trzecim przejściem, o które starał się burmistrz Zielnik to w Gołaczewach na DW 783, na wysokości drogi do Kalisia. Wniosek ten znalazł się jednak na poz. 19. listy rezerwowej, ale nadal ma duże szanse na realizację. Za pozytywne rozpatrzenie wniosków burmistrz Adam Zielnik składa podziękowania dla Zarządu Województwa Małopolskiego w osobach Panów Marszałków: Witolda Kozłowskiego, Łukasza Smółki, Tomasza Urynowicza oraz Pań Marszałek: Marty Malec-Lech i Iwony Gibas oraz radnego sejmiku, Pana Andrzeja Wójcika.  

– W ubiegłym roku, przejście doświetlone zostało w Zarzeczu przy DW783, w 2019 roku dwa takie przejścia powstały w Wolbromiu na ul. Skalskiej (DW794). Ich lokalizacje zostały wybrane ze względu na potrzebę poprawy w tych miejscach bezpieczeństwa pieszych. Są to przejścia, z których piesi korzystają bardzo często, a ich oświetlenie jest niewystarczające. Dzięki nowemu oświetleniu zarówno samo przejście, a przede wszystkim obszar bezpośrednio przed nim, jest doświetlone równomiernym strumieniem światła. Takie rozwiązanie poprawia bezpieczeństwo pieszych, którzy na zebrach są widoczni nawet z dużej odległości – wyjaśnia burmistrz Adam Zielnik