Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Będą modernizowane powiatowe „powodziówki”

Główna treść

Będą modernizowane powiatowe „powodziówki”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało jednostkom samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych tzw. „powodziówek” oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Łącznie Małopolska otrzyma rekordową kwotę 96 149 000 zł. na 174 zadania! Powiat Olkuski otrzymał promesy na dofinansowanie 5 zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Trzy odcinki wyremontowane zostaną na terenie Gminy Wolbrom:
w Chełmie odc. 583 m., Zasępcu odc. 815 m. i Budzyniu odc. 903 m.

W kosztach modernizacji partycypować będzie również nasza gmina. Łącznie na wykonanie 5 zadań powiatowi olkuskiemu zostało przyznanych 8.170.000,00 złotych. Promesy wręczono 2 lutego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. 

Powiatowe „powodziówki” 2019:

  1. Remont drogi powiatowej nr 1079K Żurada – Witeradów – Osiek w m. Żurada w km od 0+000 do 1+480. Promesa 1.750.000,00 zł. 
  2. Remont drogi powiatowej nr 1150K Gołaczewy – Sucha – Wysocice w m. Chełm, Sucha i Glanów w km od 2+225 do 2+808, od 6+590 do 7+090 i od 9+255 do 9+655. Promesa 1.820.000,00 zł. 
  3. Remont drogi powiatowej nr 1099K Rodaki – Chechło w m. Rodaki i Chechło w km od 0+000 do 0+415 i od 2+450 do 2+600. Promesa 560.000,00 zł. 
  4. Remont drogi powiatowej nr 1153K Zasępiec – Budzyń – Gołcza w m. Zasępiec i Budzyń w km od 0+000 do 0+815 i od 3+187 do 4+090. Promesa 2.020.000,00 zł.
  5. Remont drogi powiatowej nr 1104K Pilica – Kwaśniów do drogi nr 791 w m. Kwaśniów Górny w km od 1+500 do 1+800 i od 2+600 do 4+018. Promesa  2.020.000,00 zł.