Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Będą nowe chodniki w Zarzeczu i na Piaskach

Główna treść

Będą nowe chodniki w Zarzeczu i na Piaskach

Rozstrzygnięto przetarg na projekt obwodnicy Wolbromia. Oszczędności jakie powstaną w jego wyniku będzie można przeznaczyć na następną oczekiwaną inwestycję – projekt budowy kolejnych chodników na terenie gminy. Burmistrz Jan Łaksa porozumiał się w tej sprawie z władzami województwa i prawdopodobnie w przyszłym roku zakończą się wieloletnie zabiegi o podniesienie bezpieczeństwa pieszych w Zarzeczu i Gołaczewach Piaskach.


Prowadzony obecnie przy udziale środków marszałkowskich, unijnych i gminnych  remont drogi wojewódzkiej z Olkusza do Wolbromia nie spełnił wszystkich oczekiwań mieszkańców Zarzecza i Piasków w zakresie budowy nowych chodników. Ponieważ do zadania tego nie dało się dołożyć żadnych dodatkowych prac (ograniczenia takie narzuca bezwarunkowo Unia Europejska) konieczne było prowadzenie rozmów na temat zupełnie nowej, niezależnej od poprzedniej inwestycji, jaką miałaby być budowa ciągu pieszego wzdłuż najbardziej niebezpiecznych odcinków DW 783 w Zarzeczu i Gołaczewach Piaskach. Ani Województwo, które jest zarządcą drogi, ani Gmina Wolbrom, od której oczekiwany był wkład finansowy w realizację inwestycji, nie miały dotąd środków na jej przeprowadzenie.

Burmistrz Jan Łaksa, który prowadził w tej sprawie negocjacje z władzami wojewódzkimi, zaprosił także do konsultacji  na temat konkretnych rozwiązań zainteresowanych chodnikami mieszkańców. Odbyło się więc kilka spotkań, w tym dość burzliwe w terenie, na którym przedstawiciele społeczności lokalnej ostro upominali się o chodniki, a burmistrz wyjaśniał  zawiłości prawne i realne trudności  w realizacji inwestycji, którą również uważa za bardzo ważną. – Są tacy, co dużo obiecują, pokrzykują i debatują – nie na tym to jednak polega – mówi burmistrz Łaksa. – Potrzebne są konkretne działania i możliwości. Demagogią i robieniem zamętu nie da się nic zbudować, a puste obietnice tylko drażnią ludzi. Przestrzegałbym też przed przedwczesnym ogłaszaniem „ojców sukcesu” – chodników jeszcze nie ma, a przed nami konkretne zadanie – trzeba w budżecie znaleźć na nie środki.

Oczekiwania społeczne i bardzo energiczne działania w tej kwestii prawdopodobnie znajdą jednak wkrótce szczęśliwe zakończenie. Wszystko to dzięki oszczędnościom uzyskanym po przeprowadzeniu przetargu na zaplanowane w budżetach obu samorządów finansowanie opracowania projektów budowlanych i wykonawczych budowy południowej obwodnicy Wolbromia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783. Ponieważ koszt inwestycji w wyniku przetargu będzie niższy od kwoty zabezpieczonej w planach budżetowych – nadwyżkę gmina Wolbrom będzie mogła przeznaczyć na przygotowanie projektu i kosztorysu budowy oczekiwanych chodników.
Ostatecznie, w efekcie intensywnych zabiegów włodarza Wolbromia, na najbliższym posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego ma być podjęta uchwała w sprawie finansowania inwestycji. Przygotowano już nawet porozumienie w sprawie jej współfinansowania, które podpiszą marszałkowie Roman Ciepiela i Wojciech Kozak, a w imieniu Gminy burmistrz Jan Łaksa i skarbnik Jan Turek.

Jak informuje burmistrz Jan Łaksa, po podjęciu przez Radę Miejską w Wolbromiu odpowiedniej uchwały o przesunięciu środków, będzie można przeprowadzić przetarg na wykonanie projektu technicznego i kosztorys budowy chodników, a wykonawca powinien wywiązać się z zadania do wiosny. W projekcie budżetu obu samorządów na rok następny zostaną zabezpieczone odpowiednie środki, potem pozostanie uzyskanie pozwolenia na budowę i w następnym sezonie budowlanym prace powinny być ukończone. Zastępczym wykonawcą budowy chodników będzie, zgodnie z ustaleniami z ZDW w Krakowie, Gmina Wolbrom, a w jej imieniu MZGKiM.

Ewa Barczyk