Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Będą zmiany w pracy USC

Główna treść

Będą zmiany w pracy USC

Od 1 stycznia 2015 szykują się zmiany w Urzędach Stanu Cywilnego: ma funkcjonować elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego i będzie możliwość zawarcia małżeństwa poza urzędem – to propozycje ministra spraw wewnętrznych. Projekt założeń w tej sprawie przyjęła właśnie Rada Ministrów.

Uzasadniając zmiany poinformowano, że obecnie obowiązująca ustawa z 1986 r. nie spełnia standardów przejrzystej legislacji, a większość przepisów wymaga modyfikacji ze względu na zmiany społeczno-prawne i postęp technologiczny. W projekcie założeń przyjęto, że 1 stycznia 2015 r. rozpocznie się informatyzacja rejestracji aktów stanu cywilnego. Oznacza to, że od tego momentu akty: urodzeń, małżeństw i zgonów będą rejestrowane w systemie teleinformatycznym.

Do aktów stanu cywilnego w postaci elektronicznej dostęp będą mieli wszyscy kierownicy urzędów stanu cywilnego. Obecnie, aby uzyskać odpis aktu stanu cywilnego musi trafić do urzędu, w którym akt powstał – po zmianie, dzięki informatyzacji, obywatel otrzyma papierowy dokument w dowolnym urzędzie.
Jeśli obywatel zgłosi zapotrzebowanie na odpis aktu w postaci elektronicznej, to kierownik urzędu tą drogą prześle mu potrzebny dokument, czyli obywatel otrzyma go bez wizyty w urzędzie. Docelowo rozwiązanie to ma znacząco ograniczyć obieg dokumentów papierowych.

Akty, które mają postać papierową, w sytuacji np. dokonywania w nich zmian, żądania wydania odpisu z danego aktu – będą zamieniane na dokument elektroniczny. Oznacza to, że dokumenty papierowe będą stopniowo przenoszone do systemu teleinformatycznego.

Projekt zakłada również, że zainteresowani będą mogli zawrzeć związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, jednak w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Za zorganizowanie takiej uroczystości trzeba będzie jednak zapłacić. Oznacza to, że wszystkie pozastandardowe koszty związane z przeprowadzeniem ceremonii (np. dojazd kierownika urzędu stanu cywilnego, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych) – będą pokrywali przyszli małżonkowie. Uiszczą oni też opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa.

Obecnie małżeństwo można zawrzeć  poza urzędem stanu cywilnego tylko w szczególnych sytuacjach, np. ze względu na pobyt jednej osoby w szpitalu, zakładzie karnym. W takim przypadku strony nie ponoszą dodatkowych kosztów – poza opłatą skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa.

Uproszczone mają być także niektóre procedury dotyczące rejestracji stanu cywilnego przez zastąpienie wydawania decyzji administracyjnych czynnościami materialno-technicznymi wykonywanymi przez kierownika urzędu stanu cywilnego.

Odstąpienie od wydawania decyzji administracyjnych będzie dotyczyć np. odtworzenia treści aktu, jego uzupełnienia i sprostowania. Rozwiązanie to uprości i skróci procedury.
Możliwe stanie się też nadawanie dzieciom imion obcych, co będzie szczególnie ważne dla małżeństw mieszanych i imigrantów, uzyskujących obywatelstwo polskie. Nadal nie będzie można nadawać dzieciom więcej niż dwóch imion, imion zdrobniałych, a także ośmieszających lub nieprzyzwoitych.

na podst. inf. Serwisu Samorządowego PAP
Ewa Barczyk