Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Będzie ciepło w WTZ -ach

Główna treść

Będzie ciepło w WTZ -ach

Trwa termomodernizacja budynku byłej SP w Lgocie Wolbromskiej, a obecnie WTZ i świetlicy. Roboty wykonywane przez FHU PASO Pawła Sośnierza, związane są z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku w Lgocie Wolbromskiej wraz z wymianą źródeł ciepła oraz wewnętrznej instalacji c.o. i gazowej” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.  Na inwestycję, której koszty wyniosą ok. 268 tys złotych, burmistrzowi pozyskał umarzalną pożyczkę z WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 35 %. Zakres robót obejmuje: roboty, przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej, termomodernizację ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, ocieplenie stropu pianką poliuretanową, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, montaż kotłów gazowych wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., roboty towarzyszące i odtworzeniowe. Termin zakończenia prac przewiduje się do połowy czerwca 2017r. 


GALERIA ZDJĘĆ:


fot. 1. Widok budynku z lutego 2017r.