Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Będzie jaśniej

Główna treść

Będzie jaśniej

Zakończyło się postępowanie przetargowe, a dziś została podpisana umowa z wykonawcą oświetlenia w trzech newralgicznych miejscach w Wolbromiu: na os. Wąwóz Kapkazy, na ul. Wrzosowej oraz przy garażach obok cmentarza. Do wykonania zadanie wybrano firmę OBI COMPLEX Rafała Zgody z Żor, który złożył najlepszą ofertę z kwotą 295 200 zł i gwarancją na 5 lat.

Przetarg na „Budowę elektroenergetycznej sieci kablowej do zasilania oświetlenia zewnętrznego wraz ze stanowiskami słupowymi na terenie Gminy Wolbrom” do którego przystąpiło 11 oferentów jest przykładem na wyjątkowo potężne różnice w rynkowych cenach.   Dla przykładu: zwycięska oferta opiewała na wspomnianą już kwotę 295 200 zł, a najwyższa zaproponowana cena sięgała 623 218,03 zł. Trzeba nadmienić, że Gmina planowała przeznaczyć na to zadanie 625 582,45 zł . Tym samym zadanie zostanie wykonane prawie o połowę taniej niż zakładano, a znaczna kwota zostanie w budżecie Gminy na inne cele.

„Plac budowy” został przekazany wykonawcy zaraz po podpisaniu umowy, a zwycięski oferent ma zakończyć prace z końcem marca przyszłego roku, z zastrzeżeniem, że co najmniej pierwsza połowa robót ma zostać wykonana jeszcze w tym roku, za co zostanie wypłacona pierwsza transza zapłaty w wys. 170 tys. zł.

Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty ziemne, układanie kabli zasilających, zasypanie wykopów, montaż słupów, montaż opraw oświetleniowych, pomiary i sprawdzenie linii kablowych i instalacji uziemiającej. Przypomnijmy, że część kabli na os. Wąwóz Kapkazy została już położona przy okazji układania światłowodów przez wolbromską firmę Interkonekt. Przy okazji uzupełniania kabli w dalszej części osiedla, na zasadzie wzajemności, Gmina zezwoli Interkonektowi na wykorzystanie wykopów do położenia kolejnych metrów światłowodów.

Przypomnijmy, że w związku z uzyskaniem kompletu stosownych dokumentów burmistrz zdecydował, że nie będzie zwlekał do przyszłego roku i na wrześniowej sesji  poprosił radnych o zgodę na przesunięcie środków na wykonanie tego oczekiwanego przez mieszkańców zadania. Ponieważ radni przychylili się do wniosku, w najbliższym czasie zostanie uzupełnione okablowanie w zachodniej części osiedla Wąwóz Kapkazy, a na terenie osiedla zostanie zamontowanych 41 lap ulicznych. 13 nowych lamp ledowych pojawi się też nad drogą do garaży na os. Łokietka przy cmentarzu, a 17 przy ul. Wrzosowej.