Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Będzie nowe przedszkole przy „Dwójce”

Główna treść

Będzie nowe przedszkole przy „Dwójce”

Staraniem Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika, przy Zespole Szkół (Pod Lasem) w Wolbromiu jeszcze w tym roku zostanie wybudowane nowe przedszkole. Umowa na jego budowę została zawarta z wyłonioną w drodze postępowania przetargowego firmą: Zakład Usługowo-Sprzętowy Mirosława Basonia w dniu 11 stycznia. Do przetargu na zamówienie pn. „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola integracyjnego”. wpłynęło 8 ofert. Oferta z najniższą ceną opiewała na kwotę: 6422764,63 zł. a najwyższą: 9800000,00 zł.

Okres realizacji zamówienia wynosi 240 dni od dnia podpisania umowy.

Nowa inwestycja zdecydowanie poprawi warunki lokalowe oraz zwiększy bazę od jeden oddział przedszkolną w stosunku do przedszkola na ul. Młyńskiej.

Od lat moim marzeniem jest przeniesienie tego przedszkola na ul. Pod Lasem. Zresztą, to nie tylko marzenie, ale i konieczność. Przedszkole przy Młyńskiej jest co najmniej … mało komfortowe. Przypominam, że na to zadanie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ponad 4,5 mln. zł. w tym ponad 4 mln. zł. mln. zł. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, a ponad 0,5 mln. zł. z budżetu państwa. Reszta, czyli prawie 2 mln. zł. z budżetu Gminy Wolbrom – oznajmił burmistrz Adam Zielnik.

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola integracyjnego” i obejmuje budowę budynku usługowego z przeznaczeniem na 5-oddziałowe przedszkole wraz z instalacjami wewnętrznymi: (wod.-kan, gaz, c.o., energii elektrycznej, niskoprądowej i odgromowej oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji).

Zagospodarowanie terenu w zakresie budowy dojścia, dojazdu, stanowisk postojowych. Budynek, niepodpiwniczony posiadać będzie jedną kondygnację nadziemną. Pokrycie dachu w formie dachu odwróconego (płaskiego) – stropodach balastowy, ściany zewnętrzne ocieplone styropianem pokrytym tynkiem cienkowarstwowym. Ścieki gospodarczo-bytowe będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe będą częściowo odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej a częściowo odprowadzane na nieutwardzone i chłonne tereny zielone w obrębie działki inwestycyjnej.

Projekt dofinansowany w ramach: „Rewitalizacja Zespołu Szkół pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).