Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Będzie nowy sprzęt dla WZWiK

Główna treść

Będzie nowy sprzęt dla WZWiK

Gmina Wolbrom ogłosiła przetarg na nowy sprzęt, który wzbogaci zaplecze techniczne Wolbromskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Dzięki pozyskaniu środków unijnych w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, zakład pozyska nowy wóz asenizacyjny i koparko-ładowarkę.

Gmina posiada w zasobach swoich jednostek organizacyjnych dwa wozy asenizacyjne: dość wysłużonym beczkowozem do wywozu nieczystości płynnych dysponuje WZWiK, drugi  można wynająć w MZGKiM. Podobnie jest z wykorzystywanymi intensywnie koparko-ładowarkami: MZGKiM do wykonywanych przez siebie prac używa trzech tego typu maszyn, natomiast WZWiK posiada na wyposażeniu jedną, a w razie potrzeby wynajmuje koparki od podwykonawców. Fabrycznie nowy sprzęt, który zostanie zakupiony po przetargu będzie wykorzystany na wykonywanie usług na terenie gminy Wolbrom.

Gminie udało się skorzystać z dofinansowania z ostatnich środków PROW z transzy 2007-2013. W promesie Wolbrom ma zagwarantowaną kwotę 279 055 zł, ale ostateczna kwota będzie znana po zakończeniu postępowania przetargowego i wyniesie połowę kosztów kwalifikowanych netto zakupu nowego sprzętu.