Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: „Betlejem jest w nas” – korespondencja ze SP w Chełmie

Główna treść

„Betlejem jest w nas” – korespondencja ze SP w Chełmie

Przedświąteczny czas, czas duchowego zdążania do Betlejem, stał się dla uczniów gminy Wolbrom odkrywaniem Betlejem we własnym sercu, bowiem w sercu człowieka od wieków wciąż na nowo rodzi się Jezus. Inspiracją do owego odkrywania stał się gminny konkurs plastyczny pod nazwą „Betlejem jest w nas”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa w Chełmie. Honorowy patronat nad konkursem objęła Posłanka na Sejm RP pani Lidia Gądek oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom pan Adam Zielnik.

Konkursu miał na celu kształcenie świadomości plastycznej w zakresie symboliki chrześcijańskiej, rozwijanie kreatywności uczniów, jak również posługiwanie się w tworzeniu prac plastycznych środkami komunikacji niewerbalnej. Jury konkursu miało trudne zadanie, bowiem wszystkie prace przygotowane przez uczniów z naszej gminy były oryginalne i zachwycające  swym pięknem. Ostatecznie werdykt jury przedstawia się następująco:

 Kategoria klasy młodsze:

 • I miejsce Julia Grojec kl. I – Zespół Szkół w Dłużcu
 • I miejsce Adrianna Lesiewicz kl. II – Szkoła Podstawowa w Chełmie
 • II miejsce Jakub Polniak kl. II – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich 
 • II miejsce Kacper Czarnik kl. III – Zespół Szkół w Zarzeczu
 • III miejsce Wiktoria Pluta kl. 0 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich 
 • III miejsce Stanisław Furman kl. 0 – Szkoła Podstawowa w Chełmie
 • III miejsce Ewa Fira kl. I – Szkoła Podstawowa w Chełmie

Wyróżnienie: 

 • Maja Bieda kl. I – NSP Poręba Dzierżna
 • Szymon Musiał kl. I – NSP Poręba Górna
 • Nikola Glanowska kl.0 – NP.,,Krasnoludek’’ Chrząstowice

Kategoria klasy starsze:

 • I miejsce Zuzanna Zelek kl. VI – Szkoła Podstawowa w Chełmie
 • I miejsce Kacper Marchajski kl. V – Zespół Szkół w Dłużcu
 • II miejsce Magdalena Kiwior kl. VIII – Zespół Szkół w Dłużcu 
 • II miejsce Jan Kyzioł kl. VII – Szkoła Podstawowa w Jeżówce
 • II miejsce Aleksandra Rolka kl. IV – Szkoła Podstawowa w Chełmie 
 • III miejsce Kaja Skalska kl. VIIIa -Zespół Szkół w Wolbromiu 
 • III miejsce Martyna Pawłowska kl. V – Zespół Szkół w Dłużcu

Wyróżnienie:

 • Natalia Pachołek kl. V b  – Zespół Szkół w Wolbromiu
 • Karina Bochenek kl. VIII – Szkoła Podstawowa w Chełmie
 • Anita Gorgoń kl. IV a  – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolbromiu
 • Anna Bernaś kl. V – Szkoła Podstawowa w Chełmie

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy, wierząc, że przygotowywanie prac plastycznych stało się inspiracją do pogłębienia wiary, natchnieniem do poszukiwań nowo narodzonego Chrystusa w Betlejem, którym jest ludzkie serce.
W podziękowaniu za honorowy patronat Pani Dyrektor Barbara Marchajska z wręczyła drobne upominki,  po czym wszyscy usiedli do  wystawnej wigilii, nad oprawą której czuwała Pani Dyrektor. Rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-religijnego pt.”Betlejem jest w nas” połączone było z jasełkami, podczas tejże uroczystości mieliśmy przyjemność gościć:

 • Sz.P. Lidię Gądek- Posłankę na Sejm RP
 • Sz.P. Dorotę Świerczek- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół
 • Ks. Stanisława Gibałę- proboszcza parafii w Gołaczewach
 • Sz.P. Kazimierza Goldę- radnego, sołtysa wsi, członka RS
 • Sz.P. Rafała Rachwała- prezesa OSP Chełm
 • Sz.P. Ewę Kondziołkę- Dyrektora Z.S Wierzchowisko
 • Sz.P. Barbarę Skorupkę- Dyrektora Z.S Zarzecze
 • Sz.P. Bożenę Szatan- Dyrektora S.P Jeżówka
 • Sz.P. Annę Świerczek- Dyrektora ZSP Kąpiele Wielkie
 • Sz.P. Krzysztofa Szczepankiewicza- Dyrektora ZS Dłużec
 • Sz.P. Waldemara Smotera- Dyrektora ZS Wolbrom
 • Sz.P. Annę Żurek- Dyrektora NP Chrząstowice 
 • Sz.P. Katarzynę Piętak-Januszek- Dyrektora NSP w Porębie Górnej
 • Sz.P. Justynę Dorobisz oraz pana Krzysztofa Trzaskę z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu
 • Sz.P. KGW: Agnieszkę Bugaj, Mariannę Ambrożkiewicz, Janinę Janik
 • Sz.P. Adama Pałkę ,, Pałex”

Uczniów i rodziców, Partnerów Szkoły 
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim gościom obecnym podczas finału konkursu plastyczno-religijnego „Betlejem jest w nas”: Panu Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi, Pani Poseł Lidii Gądek, Pani Dyrektor Dorocie Świerczek, nauczycielom SP w Chełmie, księdzu proboszczowi, paniom z KGW, lokalnym przedsiębiorcom. Dziękujemy także całej społeczności lokalnej za to, że mogliśmy wspólnie przeżywać świąteczny czas w naszej szkole w atmosferze pełnej ciepła i radości.
Jasełka, które nie były tradycyjną opowieścią o narodzeniu Jezusa, przedstawiały owo narodzenie we współczesnym kontekście, dotykając problemów dzisiejszego świata. Wszystkie rozterki i problemy ostatecznie jednak znalazły swe rozwiązanie przy żłóbku nowo narodzonego Zbawiciela.
Przedstawienie jasełkowe wystawione ponownie w dniu 13 stycznia po porannej mszy świętej zgromadziło w naszej szkole społeczność lokalną. Występ urozmaiciła przywieziona przez Panią Dyrektor owieczka, będąca atrakcją dla dzieciaków i „gwiazdą”, z którą każdy chciał się sfotografować. W tym miejscu pragniemy podziękować księdzu proboszczowi za miły gest w postaci choinki oraz słodyczy. 

W przedświątecznym czasie nasi uczniowie wykazali się także empatią angażując się  w wolontariat i zbiórkę karmy dla psów ze schroniska w Bolesławiu. Z kolei 13 stycznia włączyliśmy się również w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nasze uczennice spisały się dzielnie jako wolontariuszki, a panie nauczycielki jako inicjatorki akcji „piernikowe serduszko dla darczyńców WOŚP”. Akcję zwieńczyło wspólne zatańczenie integrującej wszystkich belgijki.Po intensywnych- około świątecznych chwilach-  nadszedł czas ferii, czas zasłużonego odpoczynku, podczas którego uczniowie z radością włączyli się w zabawy feryjne zainicjowane Przez Panią Dyrektor. Były to zabawy integracyjne: rekreacyjno-sportowe, plastyczno-muzyczne, ruchowo-taneczne, podczas których wszyscy bawili się doskonale, ciesząc się urokami zimy.