Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Bezpieczny e-Senior. Rusza rekrutacja do projektu

Główna treść

Bezpieczny e-Senior. Rusza rekrutacja do projektu

Projekt „Bezpieczny e-Senior” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2021. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Rekrutacja do projektu  

W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:   

  • ukończenie 60. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
  • zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego  

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących:

  • osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (3 pkt),
  • osoba zamieszkująca obszar wiejski (2 pkt).  

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub do miejsc wyznaczonych w danej gminie.

Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz, tel. 533 350 603 

Informacje o projekcie 

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych i Internetu, wśród 400 mieszkańców województwa małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz dyżurów w punktach konsultacyjnych.  

W ramach szkoleń przewidziano 5 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. Szkolenia będą prowadzone w grupach 8 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

  • Metody oszustw w mediach społecznościowych,
  • Metody oszustw oparte na zaufaniu do instytucji
  • Ograniczenie zaufania w Internecie
  • Bezpieczne korzystanie z aplikacji mobilnych,
  • Bezpieczne załatwianie spraw urzędowych przez Internet.

Dokumenty do pobrania: