Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Bezpłatne konsultacje dla pacjentów z cukrzycą typu 2

Główna treść

Bezpłatne konsultacje dla pacjentów z cukrzycą typu 2

Organizacje pozarządowe działające na rzecz chorych na cukrzycę serdecznie zapraszają pacjentów diabetologicznych na bezpłatne konsultacje ze specjalistą, które odbędą się w Miejsko-Gminnym Centrum Medycznym WOL-MED. Sp. z o.o., ul. Skalska 22 w Wolbromiu.

Konsultacje z okulistą odbędą się 21 i 24 września, 5 i 8 października 2015 r. w godzinach 13.00 – 14.00.
Konsultacje z neurologiem odbędą się 22 i 24 września, 12 i 14 października 2015 r. w godzinach 9.00 – 12.00.
Konsultacje z kardiologiem odbędą się 6 i 8 października 2015 r. od godziny 16.00.

Zapisy pod numerem telefonu : 512 356 212

Bezpłatne konsultacje są kluczową częścią kampanii „Cukrzyca bez powikłań”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Wojewoda Małopolski. Akcja skierowana jest do pacjentów diabetologicznych i ma na celu edukację chorych z cukrzycą typu 2. Podczas spotkań z lekarzami różnych specjalizacji (diabetologiem, dietetykiem, kardiologiem, okulistą) pacjenci diabetologiczni zostaną wyedukowani w zakresie postępowania z cukrzycą, aby nie dopuścić do rozwoju groźnych dla życia i zdrowia powikłań. Prawidłowa kontrola cukrzycy, stosowanie się do zaleceń lekarskich i odpowiednie leczenie pozwalają na ograniczenie ryzyka rozwoju komplikacji zdrowotnych. Do najczęstszych z nich należą: ślepota, niewydolność nerek, amputacje kończyn, choroby serca i układu krążenia oraz otyłość. Dzięki prowadzonym działaniom chcemy dotrzeć do pacjentów z informacją, że swoimi codziennymi wyborami mają realny wpływ na rozwój choroby poprzez takie działania jak: dieta, aktywność fizyczna, rygor przyjmowania leków, konsultacje wielospecjalistyczne.

Bezpłatne konsultacje dla pacjentów diabetologicznych, zostaną zorganizowane we wrześniu i październiku w wybranych miastach Polski (Warszawa, Kraków, Wolbrom, Olkusz).

Partnerem kampanii jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na stronę internetową: www.cukrzycabezpowiklan.pl

Kampania „Cukrzyca bez powikłań” prowadzona jest w związku z rosnącą zachorowalnością i wciąż wysoką śmiertelnością z powodu cukrzycy. Ponad 3 miliony Polaków cierpi na cukrzycę, a ponad 21 tysięcy umiera co roku na skutek powikłań tej choroby. Powikłania niewłaściwie leczonej i niekontrolowanej cukrzycy mogą objawiać się u pacjentów już w pierwszych 5 latach choroby. Często zdarza się, że dopiero pierwsze powikłania prowadzą do prawidłowej diagnozy, dlatego tak ważne jest, aby nie ignorować początkowych objawów cukrzycy, jakimi są przede wszystkim nadmierne pragnienie, częstomocz, osłabienie i wzmożona senność. Istotnym problemem jest również brak dostatecznej edukacji pacjentów z rozpoznaną cukrzycą, który skutkuje niewiedzą w zakresie postępowania z chorobą. Efektem tego jest postęp choroby i rosnące ryzyko rozwoju powikłań. Chorzy nie są świadomi, jak istotna dla kontroli choroby jest aktywność fizyczna, odpowiednia dieta oraz szczególna czujność w zakresie pierwszych symptomów powikłań, która powinna przełożyć się na konsultacje wielospecjalistyczne. W związku z powyższym, w ramach kampanii „Cukrzyca bez powikłań” prowadzone są działania edukacyjne w celu zmiany obecnej sytuacji. Szczególnie istotne jest podnoszenie świadomości chorych na cukrzycę w zakresie chorób towarzyszących związanych z chorobą i zachęcanie do skutecznej profilaktyki.

Kampania „Cukrzyca bez powikłań” to wspólny projekt pozarządowych organizacji działających na rzecz pacjentów diabetologicznych realizowany przez Stowarzyszenie Wesoły Diabetyk (organizator główny), Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej, Fundację „Wstańmy Razem. Aktywna Rehabilitacja”, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Koalicję Na Rzecz Walki z Cukrzycą, Ogólnopolską Federację Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę.

W ramach kampanii prowadzone są działania mające na celu promocję konsultacji diabetologicznych jako kluczowej aktywności projektu o znaczącej wartości społecznej oraz promocje treści edukacyjnych znajdujących się na stronie www.cukrzycabezpowiklan.pl. Działania będą ukierunkowane na uzyskanie wsparcia mediów, za pośrednictwem których zwiększą się szanse na dotarcie do szerokiego grona adresatów kampanii, tj. osób chorych na cukrzycę, ich bliskich czy znajomych.

Kampania ma zasięg ogólnopolski  i trwa od sierpnia do listopada 2015.