Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Bezpłatne porady prawne

Główna treść

Bezpłatne porady prawne

Informujemy mieszkańców, że od 11 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w każdy czwartek, po wcześniejszym umówieniu się, w godz. 8 – 13 będzie można skorzystać z darmowej porady prawnej. Burmistrz Adam Zielnik podjął w tym zakresie współpracę z krakowskim Stowarzyszeniem Dobrej Nadziei. Głównymi adresatami oferowanych przez Biuro Porad Obywatelskich usług prawniczych będą osoby mniej zaradne, nieświadome swoich praw, nieporadne w załatwianiu spraw urzędowych.

Osoby zainteresowane pomocą proszone są o wcześniejsze umówienie wizyty: telefonicznie – pod nr 32 706 53 4332 706 53 43 lub osobiście w pok. 218 UMiG Wolbrom.

Projekt przewiduje, że raz w tygodniu przez pięć godzin w Wolbromiu, w pomieszczeniu użyczonym przez burmistrza, osoby, które w skutek nieznajomości przepisów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej będą mogły otrzymać darmowe wsparcie w postaci porad wykwalifikowanych doradców. Przedstawiciele fundacji będą dyżurowali zgodnie z zasadami wypracowanymi przez Związek Biur Porad Obywatelskich, tj. bezpłatności, bezstronności, otwartości dla wszystkich, poufności, niezależności, aktualności i rzetelności informacji oraz samodzielności klienta. Jak zapewniają przedstawiciele Fundacji, świadczący usługi doradcy oraz wolontariusze, którzy będą ich wspomagać, będą posiadali odpowiednie kwalifikacje.

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei realizuje swoją misję poprzez rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających poprawie jakości życia osób dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym osób w różny sposób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmuje także działania w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, ochronie i promocji zdrowia, w tym profilaktyce i terapii uzależnień, edukacji oświaty i wychowania. W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie realizuje swoje misje poprzez prowadzenie placówek umożliwiających realizowanie programów na rzecz rodzin i osób wymagających różnych form wsparcia. Ponadto SDN jest Instytucją Szkoleniową oraz Instytucją Rynku Pracy. Projekt, który Stowarzyszenie rozpoczyna w Wolbromiu, jest już realizowany w innych miejscach.