Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

Główna treść

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich firm, zainteresowanych pozyskaniem dotacji z Funduszy Europejskich na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Spotkanie odbędzie 20 czerwca b.r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie w godzinach 9-13.30.
Informacja o szczegółach spotkania dostępna jest na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego