Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Biegacze-samorządowcy uhonorowani przez burmistrza

Główna treść

Biegacze-samorządowcy uhonorowani przez burmistrza

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik dyplomem uznania uhonorował dziś czwórkę pracowników Urzędu, którzy z sukcesem reprezentowali Miasto i Gminę Wolbrom w XXI Ogólnopolskim Biegu Samorządowego „Bursztyn Jarosławca”, który odbył się w dniu 3 lipca w znanym i bliskim sercom wielu wolbromian – Jarosławcu, do którego, do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, przyjeżdżały tłumnie na wczasy rodziny pracowników ówczesnego WZPG Stomil Wolbrom.