Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Błękitna szansa na zdrowy oddech dla Miasta i Gminy Wolbrom

Główna treść

Błękitna szansa na zdrowy oddech dla Miasta i Gminy Wolbrom

W ramach drugiego etapu prac podejmowanych przez wolbromski magistrat w celu ograniczania niskiej emisji na terenie gminy, w dniu 15 stycznia 2020 roku Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla zainstalował w Chrząstowicach/Gołaczewach stację monitoringu jakości powietrza Airpointer®. Pierwszym etapem był pokaz spalania „Błękitnego Węgla” odbywający się na płycie wolbromskiego Rynku w dn. 14 grudnia ub.r. w ramach akcji „Wolbrom oddycha czystym powietrzem”.

Stacja Airpointer®, w ramach realizacji PROGRAMU PILOTAŻOWEGO OGRANICZANIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z OGRZEWNICTWA INDYWIDUALNEGO POPRZEZ ZASTOSOWANIE NISKOEMISYJNEGO PALIWA BEZDYMNEGO, prowadzić będzie pomiary poziomu stężenia pyłu zawieszonego (metoda nefelometrii w kombinacji z pomiarem beta), SO2 (metoda fluorescencji w ultrafiolecie zgodnie z normą EN 14212), tlenków azotu NO/NO2/NOX (metoda chemiluminescencji zgodnie z normą EN 14211) oraz parametrów meteorologicznych (prędkość i kierunek wiatru, temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne) zarówno przed, jak i w trakcie spalania w gospodarstwach domowych węgla bezdymnego.

W ramach drugiego etapu projektu, w dniu 13 lutego zostanie dostarczone mieszkańcom Chrząstowic 10 ton bezdymnego paliwa. Biorąc pod uwagę topografię terenu, paliwo zostanie rozdystrybuowane do wytypowanych przez IChPW sześćdziesięciu gospodarstw domowych. W nich, przez okres dwóch tygodni (od 17 lutego do 1 marca), nowoczesne paliwo będzie wykorzystane do ogrzewania budynków jednorodzinnych. Pomiary stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu, oprócz stacji Airpointer®, dokonywane będą przy pomocy drona wyposażonego w urządzenie pomiarowe oraz inne mobilne urządzenia.
Dane pochodzące ze stacji pozwolą specjalistom z IChPW na ocenę efektu ekologicznego związanego z substytucją tradycyjnych węglowych paliw stałych wykorzystywanych do produkcji ciepła oraz c.w.u. niskoemisyjnym węglowym paliwem bezdymnym. Zaplanowany pilotaż ma w założeniu pokazanie, że spalanie wysokiej jakości paliwa węglowego wpływa pozytywnie na jakość powietrza.

Przypomnijmy.
O tym, czym jest Błękitny Węgiel, jakie są jego zalety czy wady – mieszkańcy naszej gminy mogli się dowiedzieć 14 grudnia, podczas specjalnie przygotowanego pokazu na wolbromskim Rynku. Specjaliści z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza zorganizowali pokaz palenia nowym węglem oraz zademonstrowali pracę drona ze specjalną stacją analizującą stan powietrza. Podczas pokazu palenia, ustawiono dwa piece. W jednym spalano tradycyjny węgiel kamienny, w drugim błękitne paliwo. Niektórzy, z niedowierzaniem zauważyli różnicę. – Gołym okiem widać, z jak komina pieca, gdzie spalany był błękitny węgiel, wydobywał się dym praktycznie niewidoczny dla oczu, a z drugiego unosił się gęsty dym – mówił zaskoczony różnicą mieszkaniec Wolbromia.
Błękitny Węgiel jest dziełem polskich inżynierów. Paląc nim emitujemy do atmosfery 20 razy mniej pyłów i 10 razy mniej substancji rakotwórczych.

– Warto pamiętać, że Błękitny Węgiel jest też dużo bardziej wydajny, spala się wolniej, więc zużywa się go mniej podczas sezonu grzewczego niż zwykłego węgla. Wśród wielu zalet Błękitnego Węgla, jak np. dłuższy czas palenia czy wysoka kaloryczność, najważniejsze są te, które dotyczą niższej emisji szkodliwych substancji do powietrza. 20 kilogramów pyłu mniej, to efekt zużycia 1 tony paliwa bezdymnego. To znacząca różnica, która może sprawić, że będziemy żyć lepiej i… zdrowiej! – tłumaczy burmistrz Wolbromia Adam Zielnik. – W naszej gminie wymieniono już przeszło 480 pieców, kolejne 38 w 2020 roku. Mieszkańcy mogli korzystać z dopłat do wymiany źródeł ogrzewania. Podobnie może być z dopłatą do Błękitnego Węgla. Skoro co roku kupujemy około 200 ton węgla dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, równie dobrze moglibyśmy kupić błękitny węgiel. Oczywiście korzystanie z niego byłoby pod kontrolą, ponieważ wydamy na niego publiczne pieniądze – podkreślił burmistrz Adam Zielnik.