Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Boisko w Dłużcu przejdzie modernizację!

Główna treść

Boisko w Dłużcu przejdzie modernizację!

Burmistrz Adam Zielnik ogłosił kolejną dobrą informację dla mieszkańców Dłużca, gdzie zostanie zmodernizowane boisko do piłki nożnej. Na ten cel Gmina Wolbrom pozyskała 182,6 tys. złotych dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura sportowo-rekreacyjna” (MIRS).

Na zadanie „Modernizacja boiska sportowego piłkarskiego w Dłużcu” wnioskowaliśmy o 300 tys. zł. Całkowita wartość projektu to ok. 600 tys zł. a wkład własny Gminy Wolbrom wyniesie ok. 420 tys. zł. – oznajmił burmistrz Adam Zielnik.

Dotychczasową nawierzchnię z trawy naturalnej, zastąpi syntetyczna. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie: prac ziemnych wraz z drenażem, podbudową, montażem trawy syntetycznej z zasypaniem granulatem i piaskiem kwarcowym, malowaniem linii oraz montażem bramek i siatką o wymiarach 5×2 m. Boisko do piłki nożnej posiadać będzie wymiary 62,0 x 30,0 m. i będzie takie samo jak nowo zmodernizowane boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu.